De Invloed van Energie

En het belang van energetisch schonen

Energie wordt gevormd door trilling, hoge en lage trilling, respectievelijk vormt dit de positieve en negatieve energie. Ondanks dat deze energie onderdeel is van de energetische wereld, heeft het ook zeker invloed op ons fysieke bestaan:

Verschil in trilling

Een duidelijke scheidslijn tussen positieve of negatieve trilling is er echter niet, er is geen omslagpunt, waarbij je kunt zeggen of energie positief of negatief is, er is als het ware een groot grijs gebied. Zelfs bij de positieve energie zijn er grote verschillen te herkennen, zo zijn onze gidsen en begeleiders veel hoger van trilling dan wij als fysiek aanwezigen. Maar ook onderling tussen mensen is een groot verschil in trilling merkbaar. Als twee personen een ongeveer gelijke trilling hebben is het prettig om bij elkaar te zijn, als de energie niet van gelijke trilling is, ‘klikt’ het niet. Gedurende het leven verandert de persoonlijke trilling van mensen. Als in een relatie daardoor de energieën meer gaan verschillen wordt dit gezien als ‘uit elkaar groeien’.

Energie-uitwisseling

Tussen mensen vindt ook energie-uitwisseling plaats. Iemand kan bijvoorbeeld zijn persoonlijke energie naar een ander sturen om de ander zijn wil duidelijk te maken. Dit zijn meestal geen bewuste processen, het gebeurt automatisch. Als je bijvoorbeeld heel erg boos op iemand bent, gaat jouw boze energie automatisch naar de ander die daardoor beïnvloed wordt, onbewust voor degenen die daar niet zo gevoelig voor zijn, maar voor hen die er wel gevoelig voor zijn, kan dit wel degelijk duidelijke gevolgen hebben. Hierdoor kun je bijvoorbeeld volledig worden meegetrokken in de boosheid van een ander. Bij dergelijke extreme gevoelens is het vaak duidelijk merkbaar, waardoor je vrij gemakkelijk het idee kunt krijgen, dat die gevoelens misschien niet bij jou horen, maar van een ander zijn.

Energetische banden

Een zelfde dergelijke energie-uitwisseling kan echter ook plaatsvinden op een minder duidelijke manier, waarbij je het dus ook minder goed merkt, maar wat wel zijn invloed op je zijn heeft. In principe is het namelijk zo dat bij elk contact dat je met een ander hebt, zelfs op afstand, en zelfs als het slechts in gedachte is, er een energie-uitwisseling plaatsvindt. Om niet beïnvloed te worden door deze energieën van een ander is het van belang om de energetische banden, zoals we dit principe noemen, te verbreken. Om je op die manier echt jezelf te kunnen voelen. Bekijk de techniek hier: Energetische banden verbreken.

Energetische blokkaden

Tot nu toe hebben we het slechts gehad over de kleine gevolgen van een verschil in energie; je voelt je niet op je gemak, voelt emoties die niet van jou zijn of voelt je beïnvloed en niet jezelf, wat op zich al verontrustend genoeg is, maar negatieve energie kan veel verregaandere gevolgen hebben. Ieder mens (en dier) heeft positieve energie nodig om op juiste wijze te kunnen functioneren. Daarom heeft het lichaam een energiesysteem door middel waarvan de energie door het lichaam verspreid wordt. Negatieve energie kan blokkaden vormen in dit energiesysteem, waardoor de positieve energie niet meer stroomt en er lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen kun je energetisch schonen, waarbij je de negatieve energie verwijdert en zorgt dat de positieve energie vrij kan stromen. Hoe dit precies in zijn werk gaat kan ik u vertellen tijdens de cursussen die ik organiseer, daarnaast zijn er een aantal vereenvoudigde basistechnieken te vinden op deze site bij het onderdeel: Zelf aan de slag > Technieken.

Het produceren van energie

Zoals bij het eerdere voorbeeld al te zien was, wordt er ook tijdens het hebben van emotie verschillende soorten energie geproduceerd, ook hiervoor geldt dat deze energie verschillend van trilling kan zijn. Boosheid, maar ook angst, produceren negatieve energie, terwijl bij geluk en vrolijkheid een hogere trilling vrij komt. Verdriet kan zowel positief als negatief zijn, zo kan een herinnering aan een overleden dierbare heel verdrietig zijn, maar kun je er toch een goed en warm gevoel aan overhouden, laat je jezelf hier echter in verdrinken naar depressiviteit, dan komt er juist weer zeer negatieve energie vrij, waardoor vervolgens de depressiviteit weer versterkt wordt. Je komt als het ware in een neergaande negatieve spiraal terecht. Ook pijn en ontevredenheid kunnen negatieve energie veroorzaken.

Emoties

Emoties horen bij het leven en maken van ons mensen met gevoel, het is dus zeker niet de bedoeling alle negatieve emoties volledig uit je leven te bannen, ondanks dat de negatieve energie die daarbij vrij komt, zowel lichamelijk als psychisch, vervelende gevolgen kan hebben. Wel is het van belang te beseffen dat dit gebeurt en eens goed te gaan kijken of het wel nodig is om boos te worden om al de kleine onbelangrijke dingetjes in het dagelijks leven waar we ons zo druk om kunnen maken. Daarnaast is het slim jezelf en je omgeving energetische te schonen na een heftige ruzie of een angstige gebeurtenis, zodat je niet in dit gevoel blijft hangen en het je leven, of je gezondheid, kan gaan beïnvloeden. Natuurlijk zal ik iedereen altijd met klem aanraden dit zelf te leren, maar voor degenen die dit (nog) niet willen is het mogelijk je te laten schonen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk tijdens een schoningsavond of een (telefonisch) consult.

Veel mensen betekent veel negatieve energie

Aangezien mensen in het dagelijks leven regelmatig negatieve energie creëren en slechts weinigen zich schonen, hebben de meeste mensen veel negatieve energie bij zich. Voor degenen die daar gevoelig voor zijn is dit duidelijk merkbaar op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen, zoals in winkelcentra, op stations en luchthavens of bij concerten bijvoorbeeld. Zo kun je je er onrustig of onzeker voelen en kun je er zelfs ziek, zwak of misselijk worden, ook hoofdpijn is er een bekend verschijnsel. Bij de concerten, maar ook in kroegen en discotheken speelt echter nog een probleem, vaak worden hier namelijk ook allerlei verdovende middelen gebruikt; alcohol, sigaretten en (soft)drugs waardoor ook je persoonlijke trilling verlaagd wordt. (Zie ook het artikel: Leven op gevoel in de praktijk) Bovendien wordt als bij gelijkgestemden, door de negatieve energie steeds meer negatieve energie aangetrokken, waardoor het nog eens versterkt wordt. Dit verklaart tevens waarom het in de steden steeds erger wordt qua negatieve energie en veel mensen besluiten de stad te verlaten, op zoek naar (energetische) rust om tot zichzelf te komen.

Historische locaties

Ook op historische locaties waar al eeuwen mensen komen, waar veel leed geweest is of waar zich heftige gebeurtenissen hebben afgespeeld is vaak sprake van veel negatieve energie. Voorbeelden hiervan zijn kerken, oude kindertehuizen, gevangenissen, kastelen, maar ook ziekenhuizen. Ook plaatsen waar oorlog of veldslagen geweest zijn kunnen als negatief geclassificeerd worden, alsook kerkhoven.  De locaties in deze laatste opsomming zijn speciaal omdat hier ook vaak dolende zielen rond waren. Dit zijn zielen van mensen die overleden zijn, maar dit niet weten of angstig zijn of zo verward zijn dat zij de weg naar het licht niet kunnen vinden of er bewust voor kiezen om aardsgebonden te blijven. Energetisch gevoelige mensen kunnen hierdoor op deze plaatsen die angsten, woede of onmacht voelen of zelfs de sensaties voelen die deze overleden mensen vlak voor hun overlijden gevoeld hebben, vaak niet de meest prettige ervaring.

Positieve energie is belangrijk

Ondanks dat we het in al deze voorbeelden ‘slechts’ over energie hebben, zie je toch dat het veel invloed kan hebben op je zijn, je leven en je gezondheid. In dit artikel heb ik het voornamelijk gehad over de nadelen van de negatieve energie, en zoals gezien zijn die ook legio, maar toch is de positieve energie voor ons, als mens, veel belangrijker; Ons lichaam heeft het nodig om lichamelijk en psychisch gezond te blijven, maar ook de ziel en geest hebben de positieve energie nodig om hun taak op de aarde uit te voeren en te kunnen groeien. En ook om zuiver contact te kunnen leggen met onze begeleiders en gidsen, is het noodzaak je persoonlijke trilling en die van je omgeving zo hoog mogelijk te houden. Meer over de ziel en geest en gidsen is te vinden in de artikelen: Waarom zijn Wij op de Aarde? en Voelen vs Bedenken.

Energetisch schonen

Tijdens het energetisch schonen worden alle beïnvloedende energieën verwijderd. Het gaat hierbij zowel om de blokkerende energieën in het energiesysteem, die lichamelijke of geestelijke klachten kunnen veroorzaken, als om beïnvloedende energieën van buitenaf, die maken dat je niet jezelf kunt zijn. Ook verhoogt het je persoonlijke trilling, waardoor je meer open staat voor ingevingen van de gidsen en het makkelijker wordt om beslissingen te nemen omdat je beter in je gevoel zit. Het systeem van energetisch schonen zit logisch in elkaar en is door iedereen te leren. Zoals gezegd organiseer ik hiervoor cursussen, maar op deze site vindt u ook al verschillende basis technieken. Meer over het energetisch schonen leest u in: Is Schonen een Wondermiddel?

Karin