Banden verbreken

op energie niveau

De invloed van energie op ons zijn is groot, meer hierover leest u in het artikel: De invloed van energie. Zoals in het zojuist genoemde artikel beschreven wordt, vindt er ook tussen mensen een energie-uitwisseling plaats, waarbij energetische banden ontstaan, waarover de energie van een ander makkelijk naar je toe kan komen. Om beïnvloeding door energie van anderen zo veel mogelijk te voorkomen, zodat je echt jezelf kunt zijn, is het van belang deze energetische banden regelmatig te verbreken.

Energetische banden

Energetische banden bestaan uit trillingen die worden gecreëerd door aan elkaar te denken. Bij denken gebruik je energie, een trilling op een bepaalde frequentie net als bij radiogolven. Hierdoor wordt een energetische band gecreëerd. Via deze banden kan negatieve energie van de een naar de ander stromen en daar kun je last van hebben. Energetische banden kunnen dus van twee kanten aangelegd worden. Jij kunt aan iemand denken, zodat er een band ontstaat, maar die ander kan ook aan jou denken waardoor er een band ontstaat.

Waarom banden verbreken

Beïnvloeding door energie van anderen zorgt ervoor dat je niet jezelf kunt zijn. Als je er gevoelig voor bent, kun je ook de gevoelens, emoties en zelfs pijnen van die ander voelen. Via de banden kan negatieve energie naar je toe komen, waardoor je lichamelijke of psychische klachten kunt krijgen. Maar het is ook mogelijk dat je eigen positieve energie via de banden wegstroomt waardoor je je vermoeid, lusteloos of down kunt voelen. Allemaal goede redenen deze banden te verbreken.

Wat het niet is

In het dagelijks leven wordt het verbreken van de banden vaak gezien als al het contact verbreken met iemand of zelfs de bloedband verbreken met ouders om van hen los te komen en je eigen leven te kunnen leiden. Dit is echter niet waar we het hier over hebben, als we spreken over het verbreken van de energetische banden. Wat we hier bedoelen, is een techniek die uitsluitend werkt op energieniveau en geen gevolgen heeft voor de dagelijkse omgang met mensen.  

Voorbereiding

Net als bij alle acties die we uitvoeren op energetisch vlak is het ook bij het verbreken van de energetische banden van belang goed geaard te zijn, daarom beginnen we met aarden en centreren. Daarnaast maken we ook bij deze techniek gebruik van gedachtekracht en de energie uit je handen, meer hierover wordt er uitgelegd bij de techniek: Bescherm jezelf.

Energetische banden verbreken

Aansluitend op het ademen van de aardingsmethode gaan we direct verder met het verbreken van de banden.

 1. Let op de ademhaling, voel de energie uit je handen:
  Haal diep adem in door de neus en uit via de mond, terwijl je dat doet stuur je met gedachtekracht de universele energie vanaf je constante lijn naar je handen en voel dat de energie goed uit je handen stroomt.
 2. Maak geconcentreerd een voorstelling van jezelf:
  Stel je jezelf voor alsof je vanaf een afstandje naar jezelf kijkt. Als je jezelf energetisch zou kunnen bekijken, zie je dat er vanaf jou naar alle kanten banden vertrekken, naar links, naar rechts, naar voren, naar achteren en er tussen in.
 3. Gebruik de energie uit je handen om de banden om je heen af te snijden:
  Stel je voor dat de energie uit je beide handen, gezamenlijk een soort ring vormt, die helemaal om je lichaam past. Haal de ring vanaf boven je hoofd helemaal om je lichaam naar beneden, waarmee je alle banden die aan je vast zitten afsnijdt.
 4. Stop de energiestroom uit je handen:
  Als je hiermee klaar bent, kun je licht in je handen klappen, of ze een keer langs elkaar wrijven om de energiestroming uit je handen te stoppen. 
 5. Rond af:
  Haal nog een keer goed adem door de neus in en door de mond uit, en haal daarna weer rustig op normaal tempo adem.

Automatisme

De hierboven beschreven techniek is om te starten nodig om te kunnen begrijpen wat je doet en om er een voorstelling van te kunnen maken. Zodra je meer geoefend bent in het verbreken van banden, is het niet meer nodig uitgebreid te aarden en er echt de tijd voor te nemen, maar wordt het een automatisme om even tussendoor de banden te verbreken. Zo hoort het bijvoorbeeld standaard bij elk telefoongesprek dat je voert: Je hangt op en verbreekt even de banden. Bij een dergelijke activiteit waar je zelf actief aan deelneemt is het logisch en duidelijk dat er een energetische band ontstaat. Banden kunnen echter ook naar je toe komen, zonder dat je er iets van weet, bijvoorbeeld omdat iemand anders aan jou denkt. Verbreek daarom ook regelmatig over de dag de banden, om niet beïnvloed te worden door de energie van anderen.

Toepassen in de praktijk

Banden verbreken doe je:

 • Iedere keer als je direct contact gehad hebt met iemand (zowel fysiek als via telefoon, app, chat enz.)
 • Iedere keer als je aan iemand gedacht hebt.
 • Iedere keer als je de tijd neemt om te aarden en centreren.
 • Als je het idee hebt dat je beïnvloed wordt door energie van anderen.
 • Zodra je opstaat uit bed, want zelfs in je dromen kun je onbewust banden aan leggen.
 • Zodra je thuis komt in je beschermende koepel.
 • Voordat je naar bed gaat.
 • Als je het idee hebt dat het nodig is.

Normaal gesproken zou je, na het verbreken van de banden, ook jezelf energetisch moeten schonen om de energie van de ander en eventuele negatieve energie die over de banden naar je toegekomen is, te verwijderen. Om dit te leren raad ik iedereen aan een van de introductiecursussen te volgen: de zelfstudiecursus of groepscursus.

Karin
Overzicht van alle artikelen in deze rubriek: