Aarden en centreren

Om in je gevoel te komen

Het begrip aarden heeft een dubbele betekenis. Zo beschrijft het de manier om overvloedige energie uit het lichaam af te voeren via de aarde. Maar het beschrijft ook het principe van in realiteit zijn, dus met beide benen op de grond staan.

Het energiesysteem

Het energiesysteem van het menselijk lichaam is eenvoudig, maar zeer uitgebreid. Om dit hier uitgebreid te bespreken gaat te ver, maar in het kort: Ieder mens heeft positieve energie nodig, o.a. om gezond te blijven. Deze energie wordt aangevoerd via de constante lijn, die door je lichaam loopt van boven je hoofd tot onder je voeten. Boven staat deze in verbinding met de universele energie en onder je voeten loopt deze maximaal 20 cm door in de grond. Vanaf deze lijn wordt de energie door het energiesysteem van het lichaam verspreid. Overtollige energie wordt afgevoerd naar de aarde.

Disharmonie

Zodra dit systeem ergens niet goed functioneert, bijvoorbeeld door ongeaardheid, blokkades of beschadiging, ontstaat disharmonie, wat allerlei lichamelijke of psychische klachten kan veroorzaken. Zodra het energiesysteem van het lichaam ontregeld is, wordt ook communicatie tussen de geest en ziel haast onmogelijk, volledige disharmonie is een feit en in alle aspecten van je leven verschijnen problemen. Je zit niet langer in je gevoel, neemt hierdoor verkeerde beslissingen en er ontstaat een neerwaartse spiraal. Meer over de invloed van energie leest u in het betreffende artikel.

Het begint met aarden

Zodra je disharmonie ervaart, weet je dus dat het energiesysteem niet goed functioneert. De eerste stap om dit te verbeteren is aarden. Als er geen verdere blokkades of grote beschadigingen zijn aan het systeem, kan alleen dat al de oplossing van het probleem zijn en zal je gezondheid en je leven langzamerhand weer normaliseren. Indien er wel blokkades of beschadigingen aanwezig zijn, zal er verder gekeken moeten worden, maar ook dan is aarden essentieel, omdat alleen bij een goede energie aanvoer en afvoer blokkaden en problemen opgespoord kunnen worden.

Het begrip ‘aarden’

 1. Aarden is goed contact maken met de aarde om zo overtollige en verbruikte energie af te kunnen voeren naar de aarde, om blokkaden door ophoping van energie te voorkomen.
 2. Wanneer je geaard bent, kan de overtollige energie weglopen via de aarde, daartoe dient je energetisch systeem aangesloten te zijn op de aarde door middel van de constante lijn. Deze moet ongeveer 10 tot 20 cm doorlopen in de aarde. (Niet, zoals veel wordt gezegd, tot het middelpunt van de aarde.) Als je niet goed geaard bent, kan de energieafvoer niet meer via het normale proces verlopen en de verbruikte energie stokt. Er komen verstoppingen (blokkaden) in je lichaam daar waar de verbruikte energie niet weg kan met alle gevolgen van dien. Door te aarden gaat de trilling omhoog en komt het lichaam tot rust. Je kunt dit bijvoorbeeld goed toepassen als je boos, uit je doen, afwezig of trillerig bent, of als je een onbestendig gevoel hebt, kortom als je je anders voelt dan normaal.

 3. Aarden is ook het bewust zijn, ervaren en leven op aarde in realiteit.
 4. Het is: In het hier en nu leven, met beide benen op de grond en niet in fantasie. Dit betekent: niet overdreven veel met het verleden bezig zijn, maar ook niet alleen met de toekomst, zorg dat je geniet van je leven zoals je het nu hebt. Daarnaast zijn we hier op de aarde o.a. om te ervaren en te leren, wees daar dus ook bewust mee bezig, zonder al zwevend in een fantasiewereld terecht te komen. Je alleen bezig houden met de energetische, mystieke of spirituele wereld is niet waarom we hier zijn. Het is juist de bedoeling al deze factoren in evenwicht te hebben: Kijk naar het verleden om er iets van te kunnen leren, bedenk veranderingen die je wilt doorvoeren om gelukkiger te worden in de toekomst, maar geniet van en leef in het nu. Probeer zoveel mogelijk in contact te blijven met de universele energie in de energetische wereld, zodat je beter in je gevoel zit en openstaat voor ingevingen en inzichten, maar gebruik dit vooral om je leven op aarde makkelijker en zinvoller te maken, omdat je op deze manier kunt leren en dus groeien. Want dat is de reden dat we op de aarde zijn. Meer hierover leest u in het artikel: Waarom zijn we op de Aarde?.

Aardingsmethode

Aarden en centreren doe je eigenlijk altijd samen en gaat als volgt:

 1. Let op je houding:
  Zorg dat beide voeten goed plat op de grond staan op schouderbreedte. Houd je hoofd omhoog en de knieën los. Zoek een houding waarin je ontspannen, maar toch stevig kunt staan. Beweeg wat van links naar rechts en van voor naar achter om een goede balans te vinden. Probeer te zorgen dat je lichaam in een rechte lijn staat met de constante lijn, je staat dan in je centrum. Sluit de ogen voor een goede concentratie.
 2. Eerste ademhaling, let op de buik en de schouders:
  Haal met gesloten mond diep adem in door de neus, zorg dat de buik hierbij naar buiten gaat, houd even vast en blaas langzaam uit door de mond, waarbij de mond getuit wordt en de schouders ontspannen.
 3. Tweede ademhaling, plaats constante lijn:
  Haal weer diep adem in door de neus, terwijl je dat doet, haal je met universele energie van boven je hoofd een energielijn helemaal door je lichaam en terwijl je langzaam uitademt, sluit je deze aan op de grond onder je voeten, en voel je de overtollige energie in de grond wegstromen. De constante lijn door je lichaam kun je met enkel gedachtekracht plaatsen, maar je kunt het ook begeleiden met je hand(en) als je dat prettiger of makkelijk vindt. Laat de lijn niet verder dan 10 á 20 cm in de grond doorlopen.
 4. Derde ademhaling, voel de energie:
  Haal weer diep adem in door de neus, terwijl je dat doet, voel je de energie bij je kruin je lichaam inkomen, zich verzamelen in je buik, en verspreiden door je lichaam en bij de uitademing voel je de overtollige energie via de grond wegstromen.
 5. Vierde en volgende ademhalingen, ontspan:
  Haal weer diep adem in door de neus en voel dat je lichaam en geest ontspannen, herhaal dit tot je het idee hebt volledig ontspannen te zijn.
 6. Rond af:
  Haal daarna rustig op normaal tempo adem, blijf nog even rustig staan als je dat wilt, geeuw wat of rek je uit als je daar behoefte aan hebt en ga verfrist, geconcentreerd en vol energie verder met je activiteiten.

Variaties

Bovenstaande techniek, hoeft slechts als leidraad aangehouden te worden, maak kleine aanpassingen als dat voor jou beter voelt, maar doe het vooral op gevoel. Als staan, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is kan het ook zittend gedaan worden, maar liever niet liggend. Ook is een verkorte versie mogelijk, waarbij een aantal keer diep geademd wordt, goed contact gemaakt wordt met de grond en je de energie voelt stromen. En uiteraard zijn ook alle versies tussen de lange en verkorte versie mogelijk.

Toepassen in de praktijk

Aarden kun je zo vaak doen als je wilt, maar ik raad aan om het zeker te doen:

 • Zodra je opstaat uit bed om vol energie aan de dag te kunnen beginnen.
 • Zodra je thuis komt en weer terug komt in je eigen energie.
 • Als je je vermoeid voelt.
 • Tijdens een energetische schoning.
 • Voordat je gaat mediteren.
 • Voordat je, op welke manier dan ook, energetisch aan de slag gaat.
 • Voordat je een telefonisch consult hebt.
 • Als je energetische blokkaden voelt in je lichaam.
 • Als je het idee hebt dat je dag niet lekker loopt.
 • Vlak voor een examen, belangrijke afspraak of ander stress moment.
 • Enz.

Als aarden alleen onvoldoende blijkt te zijn ga dan verder met de overige technieken totdat je je echt jezelf voelt:

Overzicht van alle artikelen in deze rubriek: