Leven op Gevoel

Harmonie tussen ziel en geest en ingevingen

Voor mij is leven op gevoel een logische keuze; het maakt je leven makkelijker, je vervult je zieledoel en wordt er ook nog eens gelukkig van! Maar wat houdt het precies in? Voor mij is een groot onderdeel van leven op gevoel, het leven in en met de energetische wereld. Dit betekent o.a. dat je zo positief mogelijk wilt zijn en wilt leven, dat je openstaat voor hulp van je gids of helper en dat je een actieve levenshouding hebt, waarin je steeds op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen om op die manier zoveel mogelijk te kunnen leren tijdens je leven op de aarde.

Positief zijn

Voor velen zal dit niet nieuw klinken en uiteraard is ‘positief zijn’ geen nieuw principe, maar daardoor zeker niet minder belangrijk, bovendien krijgt het een totaal nieuwe betekenis als je het bekijkt vanuit de energetische wereld. Natuurlijk zijn er de welbekende voorbeelden: dat je terugkrijgt wat je uitzendt: lach vriendelijk naar iemand en in de meeste gevallen krijg je een vriendelijke lach terug, wat zowel op jou als op de ander een positief effect heeft. En een glas is half vol of half leeg: wees blij of tevreden met de dingen die je wel hebt of wel goed gaan, i.p.v. de nadruk te leggen op de dingen die je niet hebt, mist of fout gaan. Ondanks dat het misschien clichés zijn, maakt dit ze niet minder waar…

Positief vanuit energetisch oogpunt

Vanuit energetisch oogpunt is ‘positief zijn’ echter veel meer dan de voorgaande voorbeelden. Het is een levenshouding waardoor je meer gemotiveerd bent en je niet laat tegenhouden door tegenslagen, maar belangrijker nog is het de keuze om jezelf zo min mogelijk te laten beïnvloeden door negatieve energie, waardoor je persoonlijke trilling verhoogt wordt en harmonie tussen ziel en geest mogelijk wordt en de mogelijkheid voor het ontvangen van ingevingen en adviezen van je gids bevorderd wordt. Dit is belangrijk omdat het de ziel helpt groeien, wat de reden is dat we op de aarde zijn. Daarnaast helpt het ook de aarde als geheel te positiveren.

De ziel en geest

Ondanks dat het hoofddoel van de ziel ‘leren en ervaren’ is (meer hierover is te lezen in: Waarom zijn we op de aarde?), komt een ziel wel vaak naar de aarde met een meer specifiekere opdracht m.b.t. wat er precies geleerd zou moeten worden en op welke manier dit het beste bereikt kan worden. Vaak worden daar, nog voor de komst naar de aarde, in overleg met de ziel meerdere mogelijkheden of paden voor uitgestippeld. Helaas fungeert de geest, tijdens het incarneren op aarde, als sluier der vergetelheid en zijn wij ons over het algemeen niet bewust van deze taak en uitgestippelde paden. De ziel draagt deze informatie echter wel bij zich. Harmonie tussen ziel en geest, waarbij de geest openstaat voor de informatie van de ziel is daarom een belangrijk onderdeel van leven op gevoel.

Harmonie tussen ziel en geest

Maar hoe bereik je dat, harmonie tussen ziel en geest? Zodra je op aarde komt, als baby, is de geest volledig blanco en volledig in harmonie met de ziel. Naarmate iemand ouder wordt, komt er langzamerhand steeds meer beïnvloeding van de omgeving, opvoeding, school, sociale druk enz. In veel culturen en met name in onze westerse cultuur is rationeel denken, volgens bepaalde regels en aannames tegenwoordig de norm geworden, waarbij steeds minder ruimte lijkt te zijn voor persoonlijke groei op meer spiritueel vlak. Langzamerhand raakt de geest steeds verder van de ziel verwijderd. Bijvoorbeeld door te focussen op aardse zaken, wat als je het vanuit de taak van de ziel bekijkt, juist de bijzaken van het leven zijn; waardering van anderen zoeken, carrière maken en geld verdienen bijvoorbeeld. Omdat op deze manier volledig voorbij gegaan wordt aan de roep van de ziel, merken steeds meer mensen dat het hen niet lukt gelukkig te zijn, zelfs als ze al deze aardse doelen bereikt hebben.

Hoe wordt je gelukkig?

Steeds meer mensen besluiten dat ze dit willen veranderen en nemen in de ogen van een ander vaak extreme beslissingen. Ze zeggen hun baan op om meer tijd met de kinderen door te brengen of pakken hun biezen om naar het buitenland te verhuizen. Hoe extreem dit voor sommigen ook mag klinken, vaak geven die mensen aan veel gelukkiger te zijn. Hoe dat komt? Hoe minder verplichtingen je hebt en hoe meer je de mogelijkheid creëert om het leven te nemen zoals het komt, hoe meer je op gevoel kunt leven. Je kunt flexibel zijn en per dag bekijken wat je die dag gaat doen. En natuurlijk hoort daar meestal ook geld verdienen bij, want dat heb je nu eenmaal nodig in het leven, maar als je zuiniger kunt leven omdat het in het buitenland goedkoper is of je gewoonweg besluit genoegen te nemen met minder, blijft er meer tijd over om te ervaren en te leven. Het geeft je de ruimte om naar de roep van de ziel te luisteren.

Zorg voor variatie

Een ander punt is te zorgen dat niet elke dag die je leeft hetzelfde is. Als elke dag hetzelfde is, leef je als het ware op de automatische piloot, je komt niet voor verrassingen te staan, er zijn geen nieuwe ervaringen meer en je ontneemt jezelf de mogelijkheid te leren en te groeien. Natuurlijk kun je dit allemaal in je twee weken vakantie prakken, waarna je uitgeput weer terug naar je werk gaat, maar is het niet veel fijner om elke dag de keuze te hebben wat je wilt ervaren? Nogmaals, iedereen heeft geld nodig, maar je kunt ook proberen dit te verdienen door veel verschillende dingen te doen en het liefst op een manier waarbij je zelf je dag kunt indelen. Een vaste baan voor een werkgever is misschien fijn wat betreft de zekerheid die het biedt, maar voor je persoonlijke ontwikkeling is minder zekerheid, maar met de mogelijkheid zelf te bepalen hoe je dag eruitziet, vaak veel succesvoller.

Energetisch schonen

Naast het feit dat beïnvloeding door negatieve energie allerlei lichamelijke en psychische problemen kan veroorzaken (zie ook het artikel: De Invloed van Energie), weerhoudt negatieve energie je er ook van om op gevoel te leven. Niet alleen maakt de negatieve trilling je per definitie onwelwillend, moe en zelfs depressief, ook verstoort het de harmonie tussen ziel en geest en wordt het onmogelijk nog open te staan voor ingevingen van onze gidsen en begeleiders (zie ook het artikel: Voelen vs Bedenken). Daarom is energetisch schonen, waarbij die negatieve laagtrillende energie verwijderd wordt,  een must om positief te blijven en op gevoel te kunnen leven. Lees voor meer informatie over het energetisch schonen ook: Is Schonen een Wondermiddel? Zelf leren schonen? Dat is mogelijk tijdens de introductiecursus. Bekijk ook de 7 tips om beter naar je gevoel te luisteren in: Leven op gevoel in de praktijk.

Karin