Is Schonen een Wondermiddel?

Energieschoning versus medische wetenschap

Op deze site schrijf ik veel over energetisch schonen, dat komt omdat het dé basisvoorwaarde is om je op zuivere wijze, dus zonder beïnvloed te worden, te kunnen bezighouden met alles wat met de energetische wereld te maken heeft. Waarom dat is is o.a. te lezen in het artikel: De energetische wereld. Daarnaast vormt negatieve energie vaak de oorzaak van allerlei lichamelijke en psychische problemen. Het is juist deze negatieve energie die tijdens een energieschoning wordt verwijderd. Daarom is ook in het dagelijks leven energetisch schonen zeer belangrijk, zelfs als je je eigenlijk niet met de energetische wereld bezighoudt. Lees hierover ook meer in het artikel: De invloed van energie.

Het energiesysteem van het lichaam

Ieder mens (en dier) heeft positieve energie nodig om op juiste wijze te kunnen functioneren. Daarom heeft het lichaam een energiesysteem. Dit systeem kan echter geblokkeerd of beschadigd raken, waardoor lichamelijke of geestelijke problemen kunnen ontstaan. Het is te veel om hier uitleggen hoe dit allemaal precies werkt, maar tijdens de verschillende cursussen die ik geef, komt dit zeker aan bod. Door het verwijderen van de energieblokkades kan het energiesysteem zich weer gaan regenereren, net als de longen van een roker die na jaren stopt, deze zullen zich weer gaan herstellen, maar daar is tijd voor nodig, dit geldt ook voor het herstel van het energiesysteem.

Energieschoning versus medische wetenschap

Zoals het woord het al zegt werkt een energieschoning alleen op energieniveau en niet direct lichamelijk. De negatieve energie wordt verwijderd, waardoor het lichaam zich kan gaan herstellen, maar het lichaam is niet in staat alles te herstellen. Als bijvoorbeeld door slechte energietoevoer de gewrichtsbanden van de schouder verslappen, kan je arm uit de kom schieten. Ook al verwijder je die negatieve energie die dit veroorzaakt heeft, je probleem is daarmee niet opgelost, je arm is nog steeds uit de kom en je gewrichtsbanden zijn nog steeds verslapt en je zult er daarom toch mee naar de dokter moeten. Op deze zelfde manier werkt het bij het ontstaan van allerlei ziekten. Energetische schoning is dus geen vervanging voor de medische wetenschap, maar kan wel ondersteunend gebruikt worden, zo kunnen revalidatietijden verkort worden, wordt de kans op allerlei ziekten verkleind en kan pijn verlicht worden. Het is een onderdeel van een gezonde levenswijze, maar ook mensen die gezond leven: niet roken, geen alcohol of drugs gebruiken, gezond eten, veel sporten en zich regelmatig energetisch schonen, kunnen ziek worden.

Is energetisch schonen een wondermiddel?

Na deze algemene informatie komen we dan toch aan bij de hoofdvraag van dit artikel: Is energetisch schonen een wondermiddel? Het antwoord hierop is niet eenvoudig:

als bedoeld wordt:

  • Is energetisch schonen een oplossing voor al je problemen? dan is het antwoord: Nee. Problemen, moeilijke keuzes en zware periodes zijn en blijven een onderdeel van het zijn op de aarde. En vormen juist het leerproces voor de ziel, de reden voor de ziel om ervoor te kiezen naar de aarde te gaan. Schonen kan wel helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Zie ook het artikel: Voelen vs Bedenken.
  • Is schonen vergelijkbaar met een onverklaarbaar wonder? dan is het antwoord: Ja, maar… Alles in de energetische wereld is logisch opgebouwd. Zonder kennis van deze energetische processen worden plotselinge veranderingen daarom vaak als onverklaarbaar wonder bestempeld, terwijl het vaak een logisch gevolg is van een energetische gebeurtenis en dus niet onverklaarbaar en geen wonder. Kennis van de energetische wereld en het verwijderen van negatieve energie zou juist een normaal onderdeel van het dagelijks leven moeten zijn om alles uit het leven te kunnen halen. Zie ook het artikel: De energetische wereld.
  • Verdwijnen alle ziektes en lichamelijke problemen na één schoning? dan is het antwoord: Soms. Vooral psychische klachten, onverklaarbare angsten, slaapproblemen en zelfs depressiviteit kunnen van het ene op het andere moment verdwenen zijn na een schoning, als de oorzaak alleen de aanwezige negativiteit was. Indien blokkade van het energiesysteem echter al heeft geleid tot lichamelijke problemen, is langer herstel noodzakelijk, waarin steeds opnieuw de negatieve energie verwijderd moet worden en waarbij ook medische hulp nodig kan zijn. Door de jaren heen opgebouwde klachten en pijnen zijn meestal helaas niet na één schoning verholpen. Zie ook het artikel: De invloed van energie.
  • Word je van schonen gelukkiger? dan zeg ik volmondig: Ja. Ook al zijn je problemen niet meteen allemaal opgelost, het maakt toch gelukkiger. Zonder negatieve beïnvloedende energie in en om je heen, ben je meer in harmonie met lichaam, ziel en geest, wordt het nemen van beslissingen makkelijker omdat je op je gevoel kunt leven, kun je meer genieten, wordt je positiever, zelfverzekerder, krijg je meer vertrouwen, kun je echte vrijheid ervaren, ontstaat de mogelijkheid om in contact te komen met je ziel en wordt het mogelijk te werken aan je levensdoel; energetische groei en verhoging van de trilling. Zie ook de artikelen: Leven op gevoel en Waarom zijn we op de aarde?.

Energetisch schonen

Ik hoop dat dit artikel u meer duidelijkheid heeft kunnen verschaffen over het belang van energieschoningen. Heeft u energetische hulp nodig, of ervaart u lichamelijke of psychische klachten, waarvoor u graag een energieschoning ontvangt, maak dan een afspraak voor een telefonisch consult of doe mee aan een schoningsavond. Wilt u zelf leren schonen of meer weten over de energetische wereld, start dan met een van de introductiecursussen.

Karin