De Energetische Wereld

en energetisch zien, horen en voelen

Naast de fysieke wereld bestaat er een energetische wereld. Dit is een wereld die men over het algemeen niet kan zien, maar die voor iedereen (eventueel na oefening) wel te voelen is. Dit is geen aparte wereld, maar het onzichtbare deel van ons dagelijks bestaan. Alles op aarde is naast de fysieke wereld ook onderdeel van de energetische wereld. Dit geldt voor alles: objecten, dieren, planten en mensen. Dit betekent dat zij naast de fysiek aanwezige materie ook bestaan uit energie. Naast deze combinatie zijn er ook dingen en wezens die alleen een energetische vorm hebben en dus niet (meer) fysiek aanwezig zijn.

Logisch geheel

Net als in de fysieke wereld verloopt ook in de energetische wereld alles via natuurwetten. In de fysieke wereld heb je op aarde bijvoorbeeld de zwaartekracht. Hierdoor kun je logisch bedenken dat als je iets loslaat, dat het naar beneden valt en niet omhoog. Volgens dit zelfde principe zijn er ook in de energetische wereld regels waaraan het bestaan onderhevig is. Hoe meer van deze regels je kent, hoe beter je ook de situaties en gebeurtenissen in de energetische wereld kunt begrijpen. Net als de fysieke wereld vormt ook de energetische wereld zo een logisch geheel.

Energetisch waarnemen

Maar natuurlijk is er ook een groot verschil, namelijk het feit dat je de energetische wereld niet kunt waarnemen zoals wij het gewend zijn, zoals we de fysieke wereld kunnen waarnemen. Al zijn er natuurlijk wel mensen die dit kunnen ‘zien’, ‘horen’, ‘weten’ en ‘voelen’. Ook al worden deze termen gebruikt, meestal werkt het toch anders dan hoe we de zintuigen gebruiken in de fysieke wereld. Zo sluit ik mijn ogen als ik energetisch ga ‘kijken’ en is er geen geluid hoorbaar als ik iets ‘hoor’ van mijn gids bijvoorbeeld. Het gebruik van deze termen komt voornamelijk voort uit een gebrek aan beter, maar zeker ook doordat we deze termen als fysiek aanwezigen ‘snappen’.

Energetisch voelen

Van de hiervoor genoemde zintuiglijke waarnemingen is ‘voelen’ eigenlijk de beste beschrijving. Hiermee wordt echter niet bedoeld ‘aanraken’ en het zintuig wat hiervoor gebruikt wordt is ook niet de huid. ‘Voelen’ doe je door, niet op je bewuste af te gaan maar je te baseren op het onderbewuste. Omdat de meesten van ons dit niet gewend zijn, is dit iets wat je moet oefenen. Een goede manier om hiermee te starten is (geleide) meditatie, daarom is dit een belangrijk onderdeel van veel activiteiten die ik organiseer (met name bij de geleide meditaties en de introductiecursus).

Voor iedereen te leren

‘Voelen’ is ook een goede omschrijving omdat dit de meest abstracte van de genoemde termen is. Bij ‘zien’ en ‘horen’ hebben we een duidelijke verwachting, het is alsof je een spook ziet als je op straat loopt, of stemmen van overledenen hoort, wat door de wetenschap als hallucinatie of ziekte bestempeld wordt. Omdat de meesten van ons dit echter nog nooit meegemaakt hebben, gaan we er daarom van uit dat we niet energetisch kunnen ‘zien’ of ‘horen’. In die zin is voelen veel toegankelijker. Warmte en statische elektriciteit kun je ook niet zien, maar wel voelen. Op die manier wordt het voor ons makkelijker onszelf open te stellen voor de energetische wereld en het feit dat iedereen dit kan leren voelen.

Eigen gedachten

Omdat oefening nodig is en geconcentreerdheid van het grootste belang is om goed te kunnen ‘voelen’, is dit ook de veiligste manier. Doordat we bewust ons hoofd leeg maken, ons richten op het onderbewuste en daarmee het bewuste (tijdelijk) uitschakelen, kunnen we ons gevoel zelf niet meer beïnvloeden met onze eigen gedachten, wensen of wil. Ook voor mensen die wel van nature of na oefening energetisch kunnen zien of horen, is voelen heel belangrijk. Waarom dat is, zal ik zo vertellen, maar daarvoor moet ik eerst wat meer uitleggen over de verschillende soorten energie in de energetische wereld.

Verschillende soorten energie

Er zijn veel verschillende soorten energie in de energetische wereld. Dit verschil wordt veroorzaakt door het verschil in trilling. Grofweg kun je een indeling in twee groepen maken: hoogtrillende en laagtrillende energie ook wel lichte en donkere energie of positieve en negatieve energie genoemd. Een duidelijke scheidslijn tussen hoog en laag is er echter niet, de groepen lopen langzaam in elkaar over en zijn ook nog eens aan verandering onderhevig. In principe is dit niet iets wat we niet kennen, want iedereen die een beetje open staat voor z’n omgeving en een kamer in loopt waar net twee mensen een slaande ruzie hebben gehad, merkt daar een agressieve ‘sfeer’ op. Wat je voelt is de negatieve energie die ontstaat bij dit soort heftige emoties als boosheid, verdriet of angst.

Energetische wezens

Niet alleen deze ‘sfeer’ bestaat uit positieve of negatieve energie ook de energetische wezens die door sommige mensen energetisch gezien of gehoord worden, kunnen op deze manier negatief of positief zijn, in vele gradaties. De fysiek aanwezige wereld is van nature vrij laag van trilling. Om toch een geheel te kunnen vormen is ook ons energetisch zijn hierdoor vrij laag van trilling, niet zo laag dat wij per definitie allemaal negatief zijn, maar toch zeker niet zo hoog als de lichtwezens die ons begeleiden. Bovendien is de trilling door de eeuwen heen steeds lager aan het worden op aarde, zo erg dat het voor onze gidsen, lichtmeesters of engelen steeds moeilijker werd om ons vanaf aardsniveau te begeleiden.

Verhoging van de trilling

Door dit verschil in trilling is het voor fysiek aanwezigen ook steeds moeilijker geworden om op zuivere wijze contact te leggen met de lichtwezens. Mensen die energetisch kunnen zien en/of horen (zonder dit te controleren door te voelen) hebben daarom meestal geen contact met positieve, maar met negatieve energetische wezens, die lager van trilling zijn en zich slechts voordoen als gids of helper. Vandaar dat ‘zien’ en ‘horen’ in de energetische wereld over het algemeen niet als een veilige manier van waarnemen wordt gezien en waarom ‘voelen’ zo belangrijk is. Onderdeel van de oefening in ‘voelen’ is daarom ook het verhogen van de eigen trilling, door het produceren van negatieve energie te verminderen en aanwezige negatieve energie bij jezelf en om je heen te verwijderen.

De basis

Omdat energetisch voelen de basis is om om te kunnen gaan met de energetische wereld en bovendien door iedereen geleerd kan worden door veel oefening, komt dit als onderdeel in elke cursus of workshop die ik organiseer terug. En ook tijdens de geleide meditaties aansluitend op de regeneraties komt het oefenen met voelen daarom regelmatig aan de orde. Ik hoop dat ik in dit stuk het belang van kennis over de energetische wereld en het waarnemen van deze wereld heb kunnen verduidelijken en mensen geïnteresseerd heb kunnen maken om meer te willen weten over deze wereld. Lees rustig verder op deze site als dit inderdaad het geval is en uiteraard kunt u ook deelnemen aan een van de introductiecursussen of geleide meditatie.

Karin