Oefenavonden

Energetische schoning en oefening van technieken voor cursisten

Volgende
oefenavond

 • 23 mei 2024

Overzicht

 • Thuis via Zoom
 • Duur afhankelijk van het aantal deelnemers
 • 1 keer per maand
 • Start 20h00
 • € 35,00 per persoon

Aanmelden is mogelijk via email,
maar uitsluitend na voltooiing (of tijdens het volgen) van de Introductiecursus

In het kort

 • Energetische schoning
 • Oefenen van technieken
 • Stellen van vragen
 • Contact met andere cursisten
 • Delen van ervaringen

Oefenavonden

Energetische schoning en oefening van technieken voor cursisten

Speciaal voor de cursisten van de introductiecursus wordt er 1 keer per maand een oefenavond georganiseerd. Zoals de naam het al zegt kunnen op deze avonden de schoningstechnieken, geleerd tijdens de introductiecursus, geoefend worden, maar er is ook tijd voor het beantwoorden van vragen. Tevens is het een mogelijkheid om in contact te komen met andere cursisten en ervaringen te delen. De avonden bieden een goede ondersteuning op energetisch gebied voor cursisten, ze zijn een vast onderdeel van de zelfstudiecursus, maar ook zeer waardevol voor overbrugging van de periode tussen de verschillende cursussen of als meer langdurige hulp bij het energetische ontwikkelingsproces na beëindiging van de cursus.

Energetische schoning

Elke deelnemer zal persoonlijk energetisch geschoond worden, waarbij we precies zullen aangeven wat er aangetroffen wordt. Dit moment kan gebruikt worden om te oefenen met voelen, door je te concentreren op wat je voelt tijdens het schoningsproces. Door de uitleg die je ontvangt wordt het bovendien mogelijk in de toekomst makkelijker te herkennen of er negatieve energie bij je zit.

Oefenen van technieken

De technieken kunnen worden geoefend door ze gezamenlijk onder begeleiding uit te voeren zoals we ook al gewend zijn vanuit de introductiecursus. Uiteraard is het niet mogelijk alle technieken van de volledige cursus te herhalen, daarom zullen we in onderling overleg steeds besluiten waar de meeste behoefte aan is, hierdoor worden het sterk gepersonaliseerde avonden met voor elk wat wils.

Vragen

Elk (beginnend) schoner loopt tijdens het bewustwordingsproces, wat wordt gestart door het volgen van de introductiecursus, tegen onduidelijkheden of vragen aan, daarom is de mogelijkheid tot het stellen van vragen ook een zeer waardevol onderdeel van deze avonden, zeker voor de cursisten die de zelfstudiecursus volgen omdat er voor hen geen andere mogelijkheid is tot het stellen van vragen.

Andere cursisten

Net als bij het stellen van vragen zijn de oefenavonden voor de deelnemers aan de zelfstudiecursus, de enige mogelijkheid om in contact te komen met andere cursisten en eigen ervaringen te delen met en te delen in ervaringen van anderen. Niet alleen kan het geruststellend zijn te vernemen dat anderen de zelfde moeilijkheden tegenkomen als jij, ook kan het het bewustwordingsproces versnellen, doordat je in aanraking komt met de ervaringen en ideeën van anderen die hetzelfde proces door maken.   

Praktisch

De oefenavonden vinden één keer per maand plaats via Zoom en zijn bedoeld voor iedereen die een van de introductiecursussen heeft voltooid of hier nog mee bezig is. De duur van de avonden is afhankelijk van het aantal deelnemers en de gestelde vragen, maar varieert over het algemeen tussen 1 en 2,5 uur. Aanmelden is mogelijk via e-mail en betaling vindt achteraf plaats via de betaalpagina voor activiteiten. Graag ontmoet ik de (oud-)cursisten tijdens de maandelijkse oefenavond voor ondersteuning op energetisch gebied.

Karin

"De extra oefening geeft me meer vertrouwen in mijn eigen kunnen"