Inschrijven voordeelabonnement

Het voordeelabonnement

Voor degenen die, na afronding van de cursus leven op gevoel, elke maand aan de terugkerende activiteiten wensen deel te nemen, is het voordeelabonnement in het leven geroepen. Voor een vast bedrag per maand kun je elke maand deelnemen aan 1 workshop, 2 of 3 (afhankelijk van de maand) regeneraties en 2 regeneraties met gezamenlijke meditatie. Niet alleen ben je met het voordeelabonnement een stuk goedkoper uit als je wilt deelnemen aan alle activiteiten, ook wordt het abonnementsgeld elke maand automatisch afgeschreven, waardoor je er geen omkijken meer naar hebt.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk door middel van het inschrijfformulier. Als onderdeel van de inschrijving wordt een eenmalige betaling van 1 euro gevraagd om de automatische betaling te kunnen starten. De kosten van het voordeelabonnement bedragen € 192,50 per persoon per maand.

Betaling

Bij inschrijving is een eenmalige betaling van 1 euro nodig om de automatische betaling te kunnen starten. Deze eenmalige betaling vindt plaats tijdens het inschrijfproces en is daarmee voorwaarde voor inschrijving. Daarna wordt het abonnementsgeld aan het begin van elke maand automatisch afgeschreven, tijdens inschrijving dient hiervoor toestemming verleend te worden.

Prijsvoordeel

Naast het gemak van automatische afschrijving, zit er ook een prijsvoordeel aan het afsluiten van het abonnement: Elke maand krijgt u als het ware 1 regeneratie gratis en indien er in een bepaalde maand 3 regeneraties plaatsvinden krijgt u zelfs 2 regeneraties gratis. Hierdoor houdt u de vrijheid om af en toe een activiteit te kunnen missen zonder uw prijsvoordeel te verliezen.

Wijzigingen

Wijzigingen in het abonnementsgeld worden uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de ingang er van meegedeeld, zodat u voldoende tijd heeft het abonnement op te zeggen als u het niet eens bent met deze prijswijziging.

Opzeggen

Opzeggen is per maand mogelijk. I.v.m. de technische opzegprocedures bij de betaalprovider kan een opzegging tot de 15e van de maand voorafgaand aan de maand van opzegging doorgegeven worden. Opzeggen is daardoor mogelijk voor de 15e van de maand voorafgaand het begin van de nieuwe kalendermaand en gaat met ingang van de nieuwe maand in. Opzeggen gedurende de maand met restitutie van (een gedeelte van) het abonnementsgeld is niet mogelijk. Opzeggen is mogelijk door het sturen van een e-mailbericht naar: info@levenopgevoel.nl.

Uw deelname aan de activiteiten

Als onderdeel van uw voordeelabonnement heeft u maandelijks recht op deelname aan 2 regeneraties, 2 regeneraties met gezamenlijke meditatie en 1 workshop. Indien er in een bepaalde maand een derde regeneratie wordt gehouden, kunt u ook hieraan kosteloos deelnemen.

Geen deelname

De keuze om niet deel te nemen aan een activiteit behorend bij het abonnement, geeft u geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het abonnementsgeld. Wel kunt u het abonnement per maand opzeggen, bijvoorbeeld bij vakantie. Maar het is ook mogelijk vanaf uw vakantieadres deel te nemen aan de activiteiten. Indien er sprake is van overmacht, zoals bijvoorbeeld ziekte of andere onvoorziene situatie, is het in bepaalde gevallen wel mogelijk restitutie aan te vragen.

Restitutie bij overmacht

Zoals gezegd is restitutie alleen mogelijk indien er een geldige reden voor afwezigheid is. Verder zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Voor de regeneraties is geen restitutie mogelijk. Ook indien u zelf niet actief deelneemt zullen we u energetisch schonen.
  • De regeneratie met gezamenlijke meditatie wordt bij afwezigheid met geldige reden gezien als regeneratie, waarbij wij u, ook als u zelf niet actief deelneemt, energetisch zullen schonen. Gedeeltelijke restitutie is in dat geval mogelijk voor een bedrag van: € 13,00 per gemiste meditatie.
  • Voor een gemiste workshop is restitutie mogelijk van: € 66,50.

Restitutie aanvragen is mogelijk door het sturen van een e-mailbericht naar: info@levenopgevoel.nl.

Verplaatsing of annulering van een activiteit

Indien een activiteit, behorend bij het voordeelabonnement, verplaatst wordt en u hierdoor niet in de gelegenheid bent deel te nemen, kunt u dit aangeven en zult u gedeeltelijke restitutie van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangen. Dit zelfde geldt bij annulering van een activiteit. Bij een dergelijke restitutie gelden de volgende voorwaarden:

  • Regeneratie: Indien het een maand betreft waarin er meer dan 2 regeneraties plaatsvinden en er slechts 1 verplaatst of geannuleerd wordt, is restitutie niet mogelijk. In de overige gevallen kunt u bij verplaatsing zelf aangeven of u, ondanks dat u zelf niet actief deelneemt, toch geschoond wilt worden. In dat geval is een restitutie niet mogelijk. Maar, u kunt ook afzien van de schoning, in dat geval is een restitutie van € 25,00 mogelijk. Deze zelfde restitutie geldt bij annulering van de regeneratie.
  • Regeneratie en meditatie: Bij verplaatsing van de activiteit kunt u zelf aangeven of u in zijn geheel niet wenst deel te nemen, dit geeft u recht op een restitutie van € 38,00, of dat u wel energetisch geschoond wilt worden als onderdeel van de regeneratie, maar niet deel neemt aan de gezamenlijke meditatie, waarbij een restitutie hoort van € 13,00. Bij annulering geldt ook het restitutiebedrag van € 38,00.
  • Workshop: Zowel bij het niet deel kunnen nemen door verplaatsing als bij annulering heeft u recht op een restitutie van: € 66,50.