Leven op gevoel

Een website voor persoonlijke groei en bewustwording van de energetische wereld.

Na een lange periode van “Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg” en het rationele denken als de enige waarheid, krijgen steeds meer mensen behoefte aan zelfontplooiing en anders durven zijn door het zelf bepalen van je eigen regels, waarbij er naast de ratio steeds meer ruimte komt voor leven op gevoel. Onderdeel van een dergelijke persoonlijke zoektocht is vaak ook het besef dat er meer is tussen hemel en aarde, een energetische wereld. Daarom neem ik u op deze site graag mee in mijn visie op het leven in de energetische wereld, om het mogelijk te maken echt te kunnen leven op gevoel.

Nieuwe website

Binnenkort komt hier een nieuwe site, tot die tijd leest u hieronder informatie van de oude site:

Welkom

Mijn naam is Karin en ik ben energetisch coach.

Mijn verhaal in het kort

Vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd geweest in de spirituele wereld. Door een zoektocht in de bekende religies en op paranormaal beurzen, werd, door op mijn gevoel te vertrouwen, een bewustwordingsproces gestart. Dit heeft er uiteindelijk in 2003 voor gezorgd dat ik me fulltime gestort heb op het energetisch leven, toen nog samen met mijn moeder. Ook leidde dit proces, in eerste instantie d.m.v. meditatie en later door direct contact met het licht, tot vele energetische lessen over de energetische wereld en de ontwikkeling van technieken om op een veilige en zuivere manier te kunnen leven met en in deze energetische wereld. De behoefte om deze kennis te delen, resulteerde uiteindelijk in het geven van talloze cursussen en het schrijven van meerdere boeken. Tegenwoordig zie ik als mijn hoofdtaak: anderen te helpen op energetisch vlak en het positiveren van de aarde. Bovendien ligt mijn thuisbasis nu in Frankrijk, waarvandaan ik nog altijd samenwerk met de begeleiders uit het licht, maar ook met mijn partner Dolf. De combinatie van iemand die energetisch kan zien en ingevingen ontvangt en iemand die getraind is in energetisch voelen en de energetische technieken, is een must om elkaar te kunnen controleren en zo zuiver en veilig te kunnen werken.

De Energetische Wereld

Naast de fysieke wereld bestaat er een energetische wereld. Dit is een wereld die men over het algemeen niet kan zien, maar die voor iedereen (eventueel na oefening) wel te voelen is. Dit is geen aparte wereld, maar het onzichtbare deel van ons dagelijks bestaan. Alles op aarde is naast de fysieke wereld ook onderdeel van de energetische wereld. Dit geldt voor alles: objecten, dieren, planten en mensen. Dit betekent dat zij naast de fysiek aanwezige materie ook bestaan uit energie. Naast deze combinatie zijn er ook dingen en wezens die alleen een energetische vorm hebben en dus niet (meer) fysiek aanwezig zijn.

Logisch geheel

Net als in de fysieke wereld verloopt ook in de energetische wereld alles via natuurwetten. In de fysieke wereld heb je op aarde bijvoorbeeld de zwaartekracht. Hierdoor kun je logisch bedenken dat als je iets los laat, dat het naar beneden valt en niet omhoog. Volgens dit zelfde principe zijn er ook in de energetische wereld regels waaraan het bestaan onderhevig is. Hoe meer van deze regels je kent, hoe beter je ook de situaties en gebeurtenissen in de energetische wereld kunt begrijpen. Net als de fysieke wereld vormt ook de energetische wereld zo een logisch geheel.

Energetisch waarnemen

Maar natuurlijk is er ook een groot verschil, namelijk het feit dat je de energetische wereld niet kunt waarnemen zoals wij het gewend zijn, zoals we de fysieke wereld kunnen waarnemen. Al zijn er natuurlijk wel mensen die dit kunnen ‘zien’, ‘horen’, ‘weten’ en ‘voelen’. Ook al worden deze termen gebruikt, meestal werkt het toch anders dan hoe we de zintuigen gebruiken in de fysieke wereld. Zo sluit ik mijn ogen als ik energetisch ga ‘kijken’ en is er geen geluid hoorbaar als ik iets ‘hoor’ van mijn gids bijvoorbeeld. Het gebruik van deze termen komt voornamelijk voort uit een gebrek aan beter, maar zeker ook doordat we deze termen als fysiek aanwezigen ‘snappen’.

Energetisch voelen

Van de hiervoor genoemde zintuiglijke waarnemingen is ‘voelen’ eigenlijk de beste beschrijving. Hiermee wordt echter niet bedoeld ‘aanraken’ en het zintuig wat hiervoor gebruikt wordt is ook niet de huid. ‘Voelen’ doe je door, niet op je bewuste af te gaan maar je te baseren op het onderbewuste. Omdat de meesten van ons dit niet gewend zijn, is dit iets wat je moet oefenen. Een goede manier om hiermee te starten is meditatie, maar na oefening is het ook mogelijk om op geconcentreerde wijze je bewuste tijdelijk aan de kant te zetten, om zo echt goed in je gevoel te kunnen zijn.

Voor iedereen te leren

‘Voelen’ is ook een goede omschrijving omdat dit de meest abstracte van de genoemde termen is. Bij ‘zien’ en ‘horen’ hebben we een duidelijke verwachting, het is alsof je een spook ziet als je op straat loopt, of stemmen van overledenen hoort, wat door de wetenschap als hallucinatie of ziekte bestempeld wordt. Omdat de meesten van ons dit echter nog nooit meegemaakt hebben, gaan we er daarom van uit dat we niet energetisch kunnen ‘zien’ of ‘horen’. In die zin is voelen veel toegankelijker. Warmte en statische elektriciteit kun je ook niet zien, maar wel voelen. Op die manier wordt het voor ons makkelijker onszelf open te stellen voor de energetische wereld en het feit dat iedereen dit kan leren voelen.

Eigen gedachten

Omdat oefening nodig is en geconcentreerdheid van het grootste belang is om goed te kunnen ‘voelen’, is dit ook de veiligste manier. Doordat we bewust ons hoofd leeg maken, ons richten op het onderbewuste en daarmee het bewuste (tijdelijk) uitschakelen, kunnen we ons gevoel zelf niet meer beïnvloeden met onze eigen gedachten, wensen of wil. Ook voor mensen die wel van nature of na oefening energetisch kunnen zien of horen, is voelen heel belangrijk. Waarom dat is, zal ik zo vertellen, maar daarvoor moet ik eerst wat meer uitleggen over de verschillende soorten energie in de energetische wereld.

Verschillende soorten energie

Er zijn veel verschillende soorten energie in de energetische wereld. Dit verschil wordt veroorzaakt door het verschil in trilling. Grofweg kun je een indeling in twee groepen maken: hoogtrillende en laagtrillende energie ook wel donkere en lichte energie of positieve en negatieve energie genoemd. Een duidelijke scheidslijn tussen hoog en laag is er echter niet, de groepen lopen langzaam in elkaar over en zijn ook nog eens aan verandering onderhevig. In principe is dit niet iets wat we niet kennen, want iedereen die een beetje open staat voor z’n omgeving en een kamer in loopt waar net twee mensen een slaande ruzie hebben gehad, merkt daar een agressieve ‘sfeer’ op. Wat je voelt is de negatieve energie die ontstaat bij dit soort heftige emoties als boosheid, verdriet of angst.

Energetische wezens

Niet alleen deze ‘sfeer’ bestaat uit positieve of negatieve energie ook de energetische wezens die door sommige mensen energetisch gezien of gehoord worden, kunnen op deze manier negatief of positief zijn, in vele gradaties. De fysiek aanwezige wereld is van nature vrij laag van trilling. Om toch een geheel te kunnen vormen is ook ons energetisch zijn hierdoor vrij laag van trilling, niet zo laag dat wij per definitie allemaal negatief zijn, maar toch zeker niet zo hoog als de lichtwezens die ons begeleiden. Bovendien is de trilling door de eeuwen heen steeds lager aan het worden op aarde, zo erg dat het voor onze gidsen, lichtmeesters of engelen steeds moeilijker werd om ons vanaf aardsniveau te begeleiden.

Verhoging van de trilling

Door dit verschil in trilling is het voor fysiek aanwezigen ook steeds moeilijker geworden om op zuivere wijze contact te leggen met de lichtwezens. Mensen die energetisch kunnen zien en/of horen (zonder dit te controleren door te voelen) hebben daarom meestal geen contact met positieve, maar met negatieve energetische wezens, die lager van trilling zijn en zich slechts voordoen als gids of helper. Vandaar dat ‘zien’ en ‘horen’ in de energetische wereld over het algemeen niet als een veilige manier van waarnemen wordt gezien en waarom ‘voelen’ zo belangrijk is. Onderdeel van de oefening in ‘voelen’ is daarom ook het verhogen van de eigen trilling, door het produceren van negatieve energie te verminderen en aanwezige negatieve energie bij jezelf en om je heen te verwijderen.

De Invloed van Energie

En het belang van energetisch schonen

Energie wordt gevormd door trilling, hoge en lage trilling, respectievelijk vormt dit de positieve en negatieve energie. Ondanks dat deze energie onderdeel is van de energetische wereld, heeft het ook zeker invloed op ons fysieke bestaan:

Verschil in trilling

Een duidelijke scheidslijn tussen positieve of negatieve trilling is er echter niet, er is geen omslagpunt, waarbij je kunt zeggen of energie positief of negatief is, er is als het ware een groot grijs gebied. Zelfs bij de positieve energie zijn er grote verschillen te herkennen, zo zijn onze gidsen en begeleiders veel hoger van trilling dan wij als fysiek aanwezigen. Maar ook onderling tussen mensen is een groot verschil in trilling merkbaar. Als twee personen een ongeveer gelijke trilling hebben is het prettig om bij elkaar te zijn, als de energie niet van gelijke trilling is, ‘klikt’ het niet. Gedurende het leven verandert de persoonlijke trilling van mensen. Als in een relatie daardoor de energieën meer gaan verschillen wordt dit gezien als ‘uit elkaar groeien’.

Energie-uitwisseling

Tussen mensen vindt ook energie-uitwisseling plaats. Iemand kan bijvoorbeeld zijn persoonlijke energie naar een ander sturen om de ander zijn wil duidelijk te maken. Dit zijn meestal geen bewuste processen, het gebeurt automatisch. Als je bijvoorbeeld heel erg boos op iemand bent, gaat jouw boze energie automatisch naar de ander die daardoor beïnvloed wordt, onbewust voor degenen die daar niet zo gevoelig voor zijn, maar voor hen die er wel gevoelig voor zijn, kan dit wel degelijk duidelijke gevolgen hebben. Hierdoor kun je bijvoorbeeld volledig worden meegetrokken in de boosheid van een ander. Bij dergelijke extreme gevoelens is het vaak duidelijk merkbaar, waardoor je vrij gemakkelijk het idee kunt krijgen, dat die gevoelens misschien niet bij jou horen, maar van een ander zijn.

Energetische banden

TEen zelfde dergelijke energie-uitwisseling kan echter ook plaatsvinden op een minder duidelijke manier, waarbij je het dus ook minder goed merkt, maar wat wel zijn invloed op je zijn heeft. In principe is het namelijk zo dat bij elk contact dat je met een ander hebt, zelfs op afstand, en zelfs als het slechts in gedachte is, er een energie-uitwisseling plaats vindt. Om niet beïnvloed te worden door deze energieën van een ander is het van belang om de energetische banden, zoals we dit principe noemen, te verbreken. Om je op die manier echt jezelf te kunnen voelen. Bekijk de techniek hier: Energetische banden verbreken.

Energetische blokkaden

Tot nu toe hebben we het slechts gehad over de kleine gevolgen van een verschil in energie; je voelt je niet op je gemak, voelt emoties die niet van jou zijn of voelt je beïnvloed en niet jezelf, wat op zich al verontrustend genoeg is, maar negatieve energie kan veel verregaandere gevolgen hebben. Ieder mens (en dier) heeft positieve energie nodig om op juiste wijze te kunnen functioneren. Daarom heeft het lichaam een energiesysteem door middel waarvan de energie door het lichaam verspreid wordt. Negatieve energie kan blokkaden vormen in dit energiesysteem, waardoor de positieve energie niet meer stroomt en er lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen kun je energetisch schonen, waarbij je de negatieve energie verwijdert en zorgt dat de positieve energie vrij kan stromen.

Het produceren van energie

Zoals bij het eerdere voorbeeld al te zien was, wordt er ook tijdens het hebben van emotie verschillende soorten energie geproduceerd, ook hiervoor geldt dat deze energie verschillend van trilling kan zijn. Boosheid, maar ook angst, produceren negatieve energie, terwijl bij geluk en vrolijkheid een hogere trilling vrij komt. Verdriet kan zowel positief als negatief zijn, zo kan een herinnering aan een overleden dierbare heel verdrietig zijn, maar kun je er toch een goed en warm gevoel aan overhouden, laat je jezelf hier echter in verdrinken naar depressiviteit, dan komt er juist weer zeer negatieve energie vrij, waardoor vervolgens de depressiviteit weer versterkt wordt. Je komt als het ware in een neergaande negatieve spiraal terecht. Ook pijn en ontevredenheid kunnen negatieve energie veroorzaken.

Emoties

Emoties horen bij het leven en maken van ons mensen met gevoel, het is dus zeker niet de bedoeling alle negatieve emoties volledig uit je leven te bannen, ondanks dat de negatieve energie die daarbij vrij komt, zowel lichamelijk als psychisch, vervelende gevolgen kan hebben. Wel is het van belang te beseffen dat dit gebeurt en eens goed te gaan kijken of het wel nodig is om boos te worden om al de kleine onbelangrijke dingetjes in het dagelijks leven waar we ons zo druk om kunnen maken. Daarnaast is het slim jezelf en je omgeving energetische te schonen na een heftige ruzie of een angstige gebeurtenis, zodat je niet in dit gevoel blijft hangen en het je leven, of je gezondheid, kan gaan beïnvloeden.

Veel mensen betekent veel negatieve energie

Aangezien mensen in het dagelijks leven regelmatig negatieve energie creëren en slechts weinigen zich schonen, hebben de meeste mensen veel negatieve energie bij zich. Voor degenen die daar gevoelig voor zijn is dit duidelijk merkbaar op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen, zoals in winkelcentra, op stations en luchthavens of bij concerten bijvoorbeeld. Zo kun je je er onrustig of onzeker voelen en kun je er zelfs ziek, zwak of misselijk worden, ook hoofdpijn is er een bekend verschijnsel. Bij de concerten, maar ook in kroegen en discotheken speelt echter nog een probleem, vaak worden hier namelijk ook allerlei verdovende middelen gebruikt; alcohol, sigaretten en (soft)drugs waardoor ook je persoonlijke trilling verlaagd wordt. Bovendien wordt als bij gelijkgestemden, door de negatieve energie steeds meer negatieve energie aangetrokken, waardoor het nog eens versterkt wordt. Dit verklaart tevens waarom het in de steden steeds erger wordt qua negatieve energie en veel mensen besluiten de stad te verlaten, op zoek naar (energetische) rust om tot zichzelf te komen.

Historische locaties

Ook op historische locaties waar al eeuwen mensen komen, waar veel leed geweest is of waar zich heftige gebeurtenissen hebben afgespeeld is vaak sprake van veel negatieve energie. Voorbeelden hiervan zijn kerken, oude kindertehuizen, gevangenissen, kastelen, maar ook ziekenhuizen. Ook plaatsen waar oorlog of veldslagen geweest zijn kunnen als negatief geclassificeerd worden, alsook kerkhoven. De locaties in deze laatste opsomming zijn speciaal omdat hier ook vaak dolende zielen rond waren. Dit zijn zielen van mensen die overleden zijn, maar dit niet weten of angstig zijn of zo verward zijn dat zij de weg naar het licht niet kunnen vinden of er bewust voor kiezen om aardsgebonden te blijven. Energetisch gevoelige mensen kunnen hierdoor op deze plaatsen die angsten, woede of onmacht voelen of zelfs de sensaties voelen die deze overleden mensen vlak voor hun overlijden gevoeld hebben, vaak niet de meest prettige ervaring.

Positieve energie is belangrijk

Ondanks dat we het in al deze voorbeelden ‘slechts’ over energie hebben, zie je toch dat het veel invloed kan hebben op je zijn, je leven en je gezondheid. In dit artikel heb ik het voornamelijk gehad over de nadelen van de negatieve energie, en zoals gezien zijn die ook legio, maar toch is de positieve energie voor ons, als mens, veel belangrijker; Ons lichaam heeft het nodig om lichamelijk en psychisch gezond te blijven, maar ook de ziel en geest hebben de positieve energie nodig om hun taak op de aarde uit te voeren en te kunnen groeien. En ook om zuiver contact te kunnen leggen met onze begeleiders en gidsen, is het noodzaak je persoonlijke trilling en die van je omgeving zo hoog mogelijk te houden.

Energetisch schonen

Tijdens het energetisch schonen worden alle beïnvloedende energieën verwijderd. Het gaat hierbij zowel om de blokkerende energieën in het energiesysteem, die lichamelijke of geestelijke klachten kunnen veroorzaken, als om beïnvloedende energieën van buitenaf, die maken dat je niet jezelf kunt zijn. Ook verhoogt het je persoonlijke trilling, waardoor je meer open staat voor ingevingen van de gidsen en het makkelijker wordt om beslissingen te nemen omdat je beter in je gevoel zit.

Is energetisch schonen een wondermiddel?

Op deze site schrijf ik veel over energetisch schonen, dat komt omdat het dé basisvoorwaarde is om je op zuivere wijze, dus zonder beïnvloed te worden, te kunnen bezighouden met alles wat met de energetische wereld te maken heeft. Daarnaast vormt negatieve energie vaak de oorzaak van allerlei lichamelijke en psychische problemen. Het is juist deze negatieve energie die tijdens een energieschoning wordt verwijderd. Daarom is ook in het dagelijks leven energetisch schonen zeer belangrijk, zelfs als je je eigenlijk niet met de energetische wereld bezig houdt.

Het energiesysteem van het lichaam

Ieder mens (en dier) heeft positieve energie nodig om op juiste wijze te kunnen functioneren. Daarom heeft het lichaam een energiesysteem. Dit systeem kan echter geblokkeerd of beschadigd raken, waardoor lichamelijke of geestelijke problemen kunnen ontstaan. Het is te veel om hier uitleggen hoe dit allemaal precies werkt, maar tijdens de verschillende cursussen die ik geef, komt dit zeker aan bod. Door het verwijderen van de energieblokkades kan het energiesysteem zich weer gaan regenereren, net als de longen van een roker die na jaren stopt, deze zullen zich weer gaan herstellen, maar daar is tijd voor nodig, dit geldt ook voor het herstel van het energiesysteem.

Energieschoning versus medische wetenschap

Zoals het woord het al zegt werkt een energieschoning alleen op energieniveau en niet direct lichamelijk. De negatieve energie wordt verwijderd, waardoor het lichaam zich kan gaan herstellen, maar het lichaam is niet in staat alles te herstellen. Als bijvoorbeeld door slechte energietoevoer de gewrichtsbanden van de schouder verslappen, kan je arm uit de kom schieten. Ook al verwijder je die negatieve energie die dit veroorzaakt heeft, je probleem is daarmee niet opgelost, je arm is nog steeds uit de kom en je zult er toch mee naar de dokter moeten. Op deze zelfde manier werkt het bij het ontstaan van allerlei ziekten. Energetische schoning is dus geen vervanging voor de medische wetenschap, maar kan wel ondersteunend gebruikt worden, zo kunnen revalidatietijden verkort worden, wordt de kans op allerlei ziekten verkleind en kan pijn verlicht worden. Het is een onderdeel van een gezonde levenswijze, maar ook mensen die gezond leven: niet roken, geen alcohol of drugs gebruiken, gezond eten, veel sporten en zich regelmatig energetisch schonen, kunnen ziek worden.

Is energetisch schonen een wondermiddel?

Na deze algemene informatie komen we dan toch aan bij de hoofdvraag van dit artikel: Is energetisch schonen een wondermiddel? Het antwoord hierop is niet eenvoudig:

als bedoeld wordt:

Energetisch schonen

Ik hoop dat dit artikel u meer duidelijkheid heeft kunnen verschaffen over het belang van energieschoningen. Heeft u energetische hulp nodig, of ervaart u lichamelijke of psychische klachten, waarvoor u graag een energieschoning ontvangt, maak dan een afspraak voor een consult.

Hulp en advies

Energetische schoning en persoonlijk advies

Bewustwordingsproces

De energetische wereld is een groot deel van ons bestaan op de aarde, toch is het slechts voor weinigen weggelegd hier als van zelf inzicht in te hebben of gebruik van te kunnen maken. Voor de meesten van ons is hier een bewustwordingsproces en veel oefening voor nodig. Zo ook voor mij. Hoe mijn reis op het spirituele pad is geweest leest u elders op deze site, maar als gevolg van dit jarenlange proces heb ik, samen met mijn partner Dolf, inmiddels de mogelijkheid gekregen ook anderen te helpen op energetisch vlak.

Specialisatie

Mijn twee specialisaties op dit gebied zijn; het op zuivere manier contact leggen met onze energetische helpers en het energetisch kijken. Dolf heeft na zijn eigen energetische bewustwordingsproces als specialisaties energetische voelen en energetisch schonen. Samen vormen we daarom een goed team dat elkaar aanvult. Zo kan hij de dingen die ik zie controleren en aanvullen door wat hij voelt, de negatieve energie die ik zie wegschonen en de omgeving schoonhouden terwijl ik contact kan leggen met onze energetische helpers. Dit is waarom we de energetische activiteiten zoals vernoemd op deze site altijd samen uitvoeren.

Energetische schoning

Klachten

Ik ga er van uit dat er positieve en negatieve energie bestaat en dat mensen last hebben van die negatieve energie. Naast psychische klachten als angst, depressiviteit en stress, kan de negatieve energie ook invloed hebben op het energetische systeem van het lichaam, waardoor blokkades kunnen ontstaan, die vervolgens ook fysieke klachten kunnen veroorzaken: onverklaarbare pijnen, ontstekingen en andere klachten.

Energetische schoning

Tijdens een energetische schoning wordt de negatieve energie verwijderd waardoor klachten meteen verminderen of zelfs verdwijnen of het zelf- regenererend vermogen van het lichaam de kans krijgt te herstellen.

Persoonlijk advies

Groei van de ziel

Ik ga er van uit dat we incarneren op de aarde om de ziel de mogelijkheid te geven te kunnen groeien. Van te voren wordt daarom een pad uitgestippeld dat er voor zal zorgen dat we zoveel mogelijk kunnen leren tijdens ons verblijf op de aarde. De ziel, het onderbewuste, is van dit pad op de hoogte, de geest, het bewuste, in principe echter niet. Om ons te helpen op dit pad worden we bovendien ondersteund door een of meerdere gidsen of lichtwezens.

Advies

Door contact te leggen met de helpers vanuit het licht is het voor mij mogelijk advies te geven bij levensvraagstukken en de keuzemomenten in het leven. Vanuit de energetische wereld zullen echter nooit kant-en-klare oplossingen worden gegeven. Vaak worden de positieve en negatieve kanten van de verschillende mogelijkheden belicht, waardoor het maken van keuzes makkelijker wordt. Het is aan iedereen voor zich om de uiteindelijke beslissing te nemen.

Consulten

Energetische schoning en hulp bij levensvraagstukken

Op deze website schrijf ik veel over positieve en negatieve energie en het belang van energetisch schonen, lees hierover bijvoorbeeld: De energetische wereld en De invloed van energie. Om de beïnvloeding door negatieve energie tegen te gaan, is het belangrijk energetisch te schonen, waarbij de negatieve energie verwijderd wordt en er gezorgd wordt dat de positieve energie vrij kan stromen. In het ideale geval leert iedereen zelf energetisch te schonen. Binnenkort zal ik hiervoor starten met het organiseren van cursussen, maar tot die tijd is er de mogelijkheid van een consult via e-mail. Tijdens het consult kan ik energetisch naar u kijken en wordt u op afstand energetisch geschoond. Daarnaast kan ik u meer uitleggen over de energetische wereld indien u dit wenst of adviseren.

Klachten

Ik ga er van uit dat er positieve en negatieve energie bestaat en dat mensen last hebben van die negatieve energie. Naast psychische klachten als angst, depressiviteit en stress, kan de negatieve energie ook invloed hebben op het energetische systeem van het lichaam, waardoor blokkades kunnen ontstaan, die vervolgens ook fysieke klachten kunnen veroorzaken: onverklaarbare pijnen, ontstekingen en andere klachten. Tijdens een energetische schoning wordt de negatieve energie verwijderd waardoor klachten meteen verminderen of zelfs verdwijnen of het zelf- regenererend vermogen van het lichaam de kans krijgt te herstellen.

Adviezen

Door veel met positieve energie te werken wordt je persoonlijke trilling steeds hoger, waardoor het mogelijk wordt ingevingen te ontvangen en na veel oefening zelfs advies te krijgen van de gidsen en lichtwezens. Op deze manier is het voor mij mogelijk advies te geven bij levensvraagstukken en de keuzemomenten in het leven. Vanuit de energetische wereld zullen echter nooit kant-en-klare oplossingen worden gegeven. Vaak worden de positieve en negatieve kanten van de verschillende mogelijkheden belicht, waardoor het maken van keuzes makkelijker wordt. Het is aan iedereen voor zich om de uiteindelijke beslissing te nemen.

Consult via e-mail

Voor een consult via e-mail kunt u een e-mail bericht sturen met daarin in het kort uw problemen en/of klachten waarover u advies of waarvoor u een energetische schoning wenst. Vervolgens zal ik energetisch naar u kijken en negatieve energie zal verwijderd worden, zowel bij u persoonlijk als in uw omgeving. Ook blokkaden in het energetisch systeem van het lichaam zullen, zo veel als mogelijk, opgelost worden, soms is het hiervoor nodig een vervolgconsult af te spreken ter controle en/of om bij terugkerende problemen op zoek te gaan naar een dieperliggende oorzaak. Via e-mail ontvangt u meer uitleg over wat ik heb aangetroffen en wat u zelf kunt doen om dit te verbeteren of in de toekomst te voorkomen. Ook bij een gevraagd advies ontvangt u meer uitleg via e-mail.

Is een consult voor mij nodig?

Een energetische schoning is aan te raden als u:

Praktisch

Voor een consultaanvraag kunt u contact opnemen via:info@levenopgevoel.nl. Hier zijn wel kosten aan verbonden: Energiebehandeling voor lichamelijke of geestelijke klachten (schoning), inclusief een korte uitleg via e-mail of advies bij levensvraagstukken: € 32,50 per consult. Betaling gaat in goed vertrouwen achteraf, meer informatie ontvangt u via e-mail.

Waarom is aarden belangrijk?

Het begrip aarden heeft een dubbele betekenis. Zo beschrijft het de manier om overvloedige energie uit het lichaam af te voeren via de aarde. Maar het beschrijft ook het principe van in realiteit zijn, dus met beide benen op de grond staan.

Het energiesysteem

Het energiesysteem van het menselijk lichaam is eenvoudig, maar zeer uitgebreid. Om dit hier uitgebreid te bespreken gaat te ver, maar in het kort: Vanaf de constante lijn, die dwars door je lichaam loopt en je verbindt met de oerbron, van energie en bewustzijn, wordt door de chakra’s energie naar de zeven systemen van het lichaam gevoerd. De overtollige energie wordt door de yuga’s afgevoerd naar de aarde. Zodra dit systeem ergens niet goed functioneert, bijvoorbeeld door ongeaardheid, blokkades of beschadiging, ontstaat disharmonie, wat allerlei lichamelijke of psychische klachten kan veroorzaken. Zodra het energiesysteem van het lichaam ontregeld is, wordt ook communicatie tussen de geest en ziel haast onmogelijk, volledige disharmonie is een feit en in alle aspecten van je leven verschijnen problemen. Je zit niet langer in je gevoel, neemt hierdoor verkeerde beslissingen en er ontstaat een neerwaartse spiraal.

Het begint met aarden

Zodra je disharmonie ervaart, weet je dus dat het energiesysteem niet goed functioneert. De eerste stap om dit te verbeteren is aarden. Als er geen verdere blokkades of grote beschadigingen zijn aan het systeem, kan alleen dat al de oplossing van het probleem zijn en zal je gezondheid en je leven langzamerhand weer normaliseren. Indien er wel blokkades of beschadigingen aanwezig zijn, zal er verder gekeken moeten worden, maar ook dan is aarden essentieel, omdat alleen bij een goede energie aanvoer en afvoer blokkaden en problemen opgespoord kunnen worden.

De definitie van aarden

1 Aarden is goed contact maken met de aarde om zo overtollige en verbruikte energie af te kunnen voeren naar de aarde, om blokkaden door ophoping van energie te voorkomen.

Wanneer je geaard bent, kan de overtollige energie weglopen via de aarde, daartoe dient je energetisch systeem aangesloten te zijn op de aarde. De constante lijn moet doorlopen in de aarde, ongeveer 10 tot 20 cm. in de aarde. (Niet, zoals veel wordt gezegd, tot het middelpunt van de aarde.) Als je niet goed geaard bent, kan de energieafvoer niet meer via het normale proces verlopen en de verbruikte energie stokt. Er komen verstoppingen (blokkaden) in je lichaam, daar waar de verbruikte energie niet weg kan en je wordt ziek. Door aarden gaat de trilling omhoog en komt het lichaam tot rust. Je kunt dit bijvoorbeeld goed toepassen als je boos, uit je doen, afwezig of trillerig bent, of als je een onbestendig gevoel hebt, kortom als je je anders voelt dan normaal.

2 Aarden is ook het bewust zijn, ervaren en leven op de aarde.

Het is: In het hier en nu leven. Dit betekent: niet overdreven veel met het verleden bezig zijn, maar ook niet alleen met de toekomst, zorg dat je geniet van je leven zoals je het nu hebt. Daarnaast zijn we hier op de aarde o.a. om te ervaren en te leren, wees daar dus ook bewust mee bezig. Je alleen bezig houden met de energetische, mystieke of spirituele wereld is niet waarom we hier zijn. Het is juist de bedoeling al deze factoren in evenwicht te hebben: Kijk naar het verleden om er iets van te kunnen leren, bedenk veranderingen die je wilt doorvoeren om gelukkiger te worden in de toekomst, maar geniet van en leef in het nu. Probeer zoveel mogelijk in contact te blijven met de oerbron in de energetische wereld, zodat je beter in je gevoel zit en openstaat voor ingevingen en inzichten, maar gebruik dit vooral om je leven op aarde makkelijker en zinvoller te maken, omdat je op deze manier kunt leren en dus groeien. Want dat is de reden dat we op de aarde zijn.

Aardingsmethode

Aarden en centreren doe je eigenlijk altijd samen en gaat als volgt:

 1. Let op je houding:
  Zorg dat beide voeten goed plat op de grond staan op schouderbreedte. Houdt je hoofd omhoog en de knieën los. Zoek een houding waarin je ontspannen, maar toch stevig kunt staan. Beweeg wat van links naar rechts en van voor naar achter om een goede balans te vinden. Probeer te zorgen dat je lichaam in een rechte lijn staat met de constante lijn, je staat dan in je centrum. Sluit de ogen voor een goede concentratie.
 2. Eerste ademhaling, let op de buik en de schouders:
  Haal met gesloten mond diep adem in door de neus, zorg dat de buik hierbij naar buiten gaat, houd even vast en blaas langzaam uit door de mond, waarbij de mond getuit wordt en de schouders ontspannen.
 3. Tweede ademhaling, plaats constante lijn:
  Haal weer diep adem in door de neus, terwijl je dat doet, haal je met universele energie van boven je hoofd een energielijn helemaal door je lichaam en terwijl je langzaam uitademt, sluit je deze aan op de grond onder je voeten, en voel je de overtollige energie in de grond wegstromen. De constante lijn door je lichaam kun je met enkel gedachtekracht plaatsen, maar je kunt het ook begeleiden met je hand(en) als je dat prettiger of makkelijk vindt. Laat de lijn niet verder dan 10 á 20 cm in de grond doorlopen.
 4. Derde ademhaling, voel de energie:
  Haal weer diep adem in door de neus, terwijl je dat doet, voel je de energie bij je kruin je lichaam inkomen, zich verzamelen in je buik, en verspreiden door je lichaam en bij de uitademing voel je de overtollige energie via de grond wegstromen.
 5. Vierde en volgende ademhalingen, ontspan:
  Haal weer diep adem in door de neus en voel dat je lichaam en geest ontspannen, herhaal dit tot je het idee hebt volledig ontspannen te zijn.
 6. Rond af:
  Haal daarna rustig op normaal tempo adem, blijf nog even rustig staan als je dat wilt, geeuw wat of rek je uit als je daar behoefte aan hebt en ga verfrist, geconcentreerd en vol energie verder met je activiteiten.

Variaties

Bovenstaande techniek, hoeft slechts als leidraad aangehouden te worden, maak kleine aanpassingen als dat voor jou beter voelt, maar doe het vooral op gevoel. Als staan, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is kan het ook zittend gedaan worden, maar liever niet liggend. Ook is een verkorte versie mogelijk, waarbij een aantal keer diep geademd wordt, goed contact gemaakt wordt met de grond en je de energie voelt stromen. En uiteraard zijn ook alle versies tussen de lange en verkorte versie mogelijk.

Toepassen in de praktijk

Aarden kun je zo vaak doen als je wilt, maar ik raad aan om het zeker te doen:

Bescherm jezelf

Energiebollen en tubes

Regelmatig schrijf ik over de negatieve invloed van laag trillende negatieve energie, lees hierover bijvoorbeeld de invloed van energie. Om jezelf hier enigszins tegen te beschermen, hebben we allerlei mogelijkheden tot onze beschikking, waarvan ik er hier graag een aantal wil bespreken. Voorkomen is beter dan genezen, daarom deze technieken, maar hiermee wordt reeds aanwezige negatieve energie niet verwijderd, hiervoor is een energetische schoning noodzakelijk dit is bijvoorbeeld mogelijk tijdens een consult.

Voorbereiding

Om je goed te kunnen concentreren en niet afgeleid te worden, is het zeker in het begin, noodzakelijk dat je de technieken uitvoert op een rustige plek zonder anderen in de buurt en dat je er ook echt even de tijd voor neemt. Voordat we zelf aan de slag gaan met energie, is het noodzakelijk te aarden en centreren.

Gedachtekracht

De positieve energie die vanuit het licht, of oerbron van universele energie, via je constante lijn naar beneden komt, is nodig voor het energetisch systeem van het lichaam, maar deze energie kun je ook naar je handen sturen, om er op die manier mee te kunnen werken. Dit doe je door middel van gedachtekracht. Gedachtekracht is het begeleiden van energie door middel van de gedachte, waarbij een hoge mate van concentratie nodig is. Werken met gedachtekracht, zoals hier bedoeld wordt, is niet het zelfde als visualiseren, waarbij er van uit gegaan wordt dat alles wat gevisualiseerd wordt vanzelf gebeurt of op je pad komt, als je dit maar graag genoeg wilt. Gedachtekracht is in dit opzicht dus niet bedoeld om je leven te sturen, maar uitsluitend om te kunnen werken met energie.

Energie voelen

Om met positieve energie te kunnen werken, is het belangrijk de energie te leren voelen. Niet voor iedereen is het van zelf sprekend dat je de energie direct kunt voelen, maar voor iedereen is het, soms na oefening, mogelijk om het te voelen. Als je merkt dat je het moeilijk vindt de energie te voelen, kun je aan je gids vragen je daarmee te helpen. Dit kan als gevolg hebben dat je het beter voelt, maar het maakt in ieder geval dat je er op kunt vertrouwen en er van uit kunt gaan dat de energie uit je handen komt, ook als je dit niet voelt. Hoe meer je met de energietechnieken aan de slag gaat, hoe hoger je persoonlijke trilling wordt en hoe makkelijker het wordt om de energie te voelen. Dus blijf er mee door gaan, ook als het de eerste keer niet meteen lukt om de energie te voelen.

Beschermingen

Om jezelf te beschermen tegen negatieve energie, kunnen we een aantal beschermingen plaatsen door middel van gedachtekracht en de energie uit onze handen. Een aantal daarvan wil ik graag hier bespreken, dat gaat om de beschermende bol en een energietube, waarvan deze laatste eigenlijk de belangrijkste is. Daarom zal ik met deze energetische lichttube beginnen.

Energietube

De tube (het Engelse woord voor buis, pijp of koker) is een buis, die je om je heen kunt zetten met de energie uit je handen en die helemaal doorloopt tot in het licht. De functie hiervan is meervoudig, zo vormt het een beschermende laag om je heen van positieve energie, maar het kanaliseert ook de binnenkomende energie vanuit het licht langs de constante lijn. Daarnaast geeft het de lichtwezens die naar het licht willen een directe baan naar het licht. Bovendien wordt het voor onze begeleiders makkelijker ingevingen te sturen, en wordt het voor hen veiliger om dichter bij te komen om ons te ondersteunen, omdat ook zij last hebben van negativiteit. Een lichttube is een persoonlijke bescherming en staat altijd om je heen, waar je ook heen gaat, wat je ook doet.

De lichttube plaatsen

Zoals eerder gezegd starten we met aarden en centreren. Aansluitend op het ademen van de aardingsmethode gaan we direct verder met het plaatsen van de energietube.

 1. Let op de ademhaling, voel de energie uit je handen:
  Haal diep adem in door de neus in en uit via de mond, terwijl je dat doet stuur je met gedachtekracht de universele energie vanaf je constante lijn naar je handen en voel dat de energie goed uit je handen stroomt.
 2. Zet een energiekoker om je heen:
  Terwijl je goed blijft ademen via de neus in en via de mond uit, gebruik je de energie uit je handen om een koker om jezelf heen te zetten, begeleid dit met gedachtekracht: Begin door met gedachtekracht en de energie uit je handen om jezelf heen een cirkel van energie op de grond te maken, die je vervolgens omhoog trekt waardoor je in een soort buis van energie komt te staan, (zoals ze ook wel eens doen met een levensgrote zeepbel).
 3. Sluit aan op het licht:
  Zodra de koker boven je hoofd is, gooi je hem als het ware naar boven met de intentie om hem helemaal door te laten lopen tot in het licht. Vraag vervolgens aan je energetisch begeleider of gids deze tube aan te sluiten op het licht. Zorg dat de tube breed genoeg is, dat ook als je je armen volledig spreidt, ze nog steeds binnen je tube zijn.
 4. Maak een bodem:
  Onder je voeten kun je weer met de energie uit je handen een soort energiebodem in je tube maken als extra bescherming. Zorg steeds dat je goed blijft ademen, zodat de energie blijft stromen.
 5. Verstevig de wanden:
  Om de energietube te verstevigen kun je hem instralen met de energie uit je handen om de wanden dikker te maken, hoe dikker de wanden zijn, hoe minder last je hebt van negatieve energie of de trilling van anderen, maar je hoeft ook niet te overdrijven, een wand van 20 à 40 cm is goed.
 6. Stop de energiestroom uit je handen:
  Als je hiermee klaar bent, kun je licht in je handen klappen, of ze een keer langs elkaar wrijven om de energiestroming uit je handen te stoppen.  
 7. Rond af:
  Haal nog een keer goed adem door neus in en door de mond uit, bedank je begeleider of gids voor zijn hulp, en haal daarna weer rustig op normaal tempo adem.

De energietube in de praktijk

Als je de lichttube goed onderhoudt is het in principe voldoende hem eenmalig om je heen te zetten. Hem goed onderhouden is wel van belang. Probeer daarom gedurende de dag regelmatig tijd te nemen hem te verstevigen en te repareren door hem opnieuw in te stralen. Doe dit bijvoorbeeld:

Beschermende bol

Net als de lichttube is ook de beschermende bol een persoonlijke bescherming, groot verschil is echter wel dat de beschermende bol op een bepaalde plaats staat en daar ook blijft. Zie het als een veilige en beschermde plaats waar je naar toe kunt gaan voor extra bescherming. Tevens wordt dit een plaats waar je je echt thuis voelt, omdat hij langzamerhand gevuld wordt met jouw energie. Precies daarom is het belangrijk dat er niet te veel anderen in jouw beschermende bol komen. Een beschermende bol zet je daarom om de plaatsen waar je het meeste bent, zoals je huis je auto of je werkplek. Je kunt zo veel beschermende bollen zetten als je wilt, maar bedenk wel dat je die ook allemaal bij moet houden als je wilt dat ze echt werken. Zo moeten ze elke dag ingestraald worden om te verstevigen en te vullen met je eigen energie. In het ideale geval zouden ze ook regelmatig geschoond moeten worden van negatieve energie. Ook gebeurt het wel dat de energiekoepels, zoals ze ook wel genoemd worden, kapot gaan waardoor je hem weer moet repareren om beschermd te zijn.

Een gezamenlijke koepel

Als je samen woont met anderen, bijvoorbeeld een partner, kinderen of andere huisgenoten, is het belangrijk dat je een plaats hebt voor jou alleen, waar je de beschermende bol kunt zetten, waarin echt jouw energie aanwezig is en waar je je naar toe terug kunt trekken. Het is niet zo dat daar nooit iemand anders kan komen, want dat is echt niet erg, maar zorg er wel voor dat het voornamelijk jouw plek is. Als je samenwoont met iemand die zelf ook energetisch geïnteresseerd is, is het ook mogelijk een gezamenlijk koepel te maken, die jullie beiden onderhouden en instralen, waardoor je je er beiden op je gemak en beschermd voelt. Natuurlijk is dat alleen maar mogelijk als je beiden een ongeveer gelijke trilling hebt en het daardoor fijn vindt in elkaars energie te zijn. Kinderen zijn niet anders gewend dan in de energie van hun ouders te zijn, voor hen is het alleen maar fijn, het voelt vertrouwd en beschermd. Ook is het mogelijk een beschermende bol te plaatsen om enkel te dienen als bescherming tegen negatieve energie, zonder hem te vullen met je persoonlijke energie, op die manier worden anderen niet beïnvloed door jouw energie, maar is er wel een bescherming tegen onnodige negatieve energie van buiten.

Een beschermende bol plaatsen

Ook bij het plaatsen van een beschermende bol is het belangrijk eerst goed te aarden. Aansluitend op het ademen van de aardingsmethode gaan we direct verder met het plaatsen van de beschermende bol.

 1. Let op de ademhaling, voel de energie uit je handen:
  Haal diep adem in door de neus en uit via de mond, terwijl je dat doet stuur je met gedachtekracht de universele energie vanaf je constante lijn naar je handen en voel dat de energie goed uit je handen stroomt.
 2. Zet een beschermende bol om je vertrek, huis of gebied:
  Terwijl je goed blijft ademen via de neus in en via de mond uit, gebruik je de energie uit je handen om een bol om je vertrek, huis of gebied heen te zetten, begeleid dit met gedachtekracht: Straal de energie uit je handen helemaal om je heen om een beschermende laag te vormen, creëer daarbij de vorm die nodig is om jouw vertrek, huis of gebied te scheiden van de ruimtes van anderen. De ideale vorm hierbij is de bol-vorm, maar indien dit niet mogelijk is i.v.m. met vertrekken van ander huisgenoten of (boven- of onder-)buren is een andere vorm ook goed, zolang het maar geen scherpe hoeken heeft of vreemde uitsteeksels, probeer de bol-vorm zo dicht mogelijk te benaderen. Ook buitenruimtes kunnen in de koepel vallen, zolang daar geen andere mensen komen, althans niet te veel.
 3. Verstevig de wanden:
  Om de bol of koepel te verstevigen kun je hem instralen met de energie uit je handen om de wanden dikker te maken, hoe dikker de wanden zijn, hoe minder last je hebt van negatieve energie of de trilling van anderen. De dikte van de wanden is afhankelijk van het formaat van de bol of koepel, een kleine bol om een vertrek heeft minder dikke wanden nodig, dan een grote koepel om een boerderij met veel buitenruimte, waar er ook voldoende ruimte is voor dikke wanden.
 4. Vullen met je eigen energie:
  Om je snel op je gemak te voelen in de bescherming, kun je hem vullen met je eigen energie. Dit kan een bewust proces zijn waar je even de tijd voor neemt, bijvoorbeeld als je je thuis wilt voelen op een tijdelijke verblijfplaats, denk bijvoorbeeld aan een vakantiehuisje, maar ook als je dit niet bewust doet, zal de bol zich na verloop van tijd als vanzelf vullen met jouw energie.
 5. Stop de energiestroom uit je handen:
  Als je hiermee klaar bent, kun je licht in je handen klappen, of ze een keer langs elkaar wrijven om de energiestroming uit je handen te stoppen.  
 6. Rond af:
  Haal nog een keer goed adem door neus in en door de mond uit, bedank je begeleider of gids voor zijn hulp, en haal daarna weer rustig op normaal tempo adem.

De beschermende bol in de praktijk

Net als voor de lichttube geldt ook voor de beschermende koepel of bol dat het slechts nodig is om hem eenmalig te plaatsen als hij goed onderhouden wordt. Maar het onderhouden is wel belangrijk, ook omdat hij iedere keer dat je de wanden instraalt weer een stukje steviger wordt en dus betere bescherming biedt. Probeer daarom regelmatig even de tijd te nemen hem te verstevigen en/of te repareren door hem opnieuw in te stralen. Doe dit als je het idee hebt dat het nodig is.

Energetische banden verbreken

Energetische banden

Energetische banden bestaan uit trillingen die worden gecreëerd door aan elkaar te denken en daarbij de ander voor de geest te halen. Bij denken gebruik je energie, een trilling op een bepaalde frequentie net als bij radiogolven. Hierdoor wordt een energetische band gecreëerd. Via deze banden kan negatieve energie van de een naar de ander stromen en daar kun je last van hebben. Energetische banden kunnen dus van twee kanten aangelegd worden. Jij kunt aan iemand denken, zodat er een band ontstaat, maar die ander kan ook aan jou denken waardoor er een band ontstaat.

Waarom banden verbreken

Via de banden kan negatieve energie naar je toekomen, waardoor je lichamelijke of psychische klachten kunt krijgen. Maar het is ook mogelijk dat je eigen positieve energie via de banden wegstroomt waardoor je je vermoeid, lusteloos of down kunt voelen. Als je er gevoelig voor bent, kun je ook de gevoelens, emoties en zelfs pijnen van die ander voelen. Allemaal goede redenen deze banden te verbreken.

Wat het niet is

In het dagelijks leven wordt het verbreken van de banden vaak gezien als al het contact verbreken met iemand of zelfs de bloedband verbreken met ouders om van hen los te komen en je eigen leven te kunnen leiden. Dit is echter niet waar we het hier over hebben, als we spreken over het verbreken van de energetische banden. Wat we hier bedoelen, is een techniek die uitsluitend werkt op energieniveau en geen gevolgen heeft voor de dagelijkse omgang met mensen.

Voorbereiding

Net als bij alle acties die we uitvoeren op energetisch vlak is het ook bij het verbreken van de energetische banden van belang goed geaard te zijn, daarom beginnen we met aarden en centreren. Daarnaast maken we ook bij deze techniek gebruik van gedachtekracht en de energie uit je handen, meer hierover wordt er uitgelegd bij de techniek: Bescherm jezelf.

Energetische banden verbreken

Aansluitend op het ademen van de aardingsmethode gaan we direct verder met het verbreken van de banden.

 1. Let op de ademhaling, voel de energie uit je handen:
  Haal diep adem in door de neus en uit via de mond, terwijl je dat doet stuur je met gedachtekracht de universele energie vanaf je constante lijn naar je handen en voel dat de energie goed uit je handen stroomt.
 2. Maak geconcentreerd een voorstelling van jezelf:
  Stel je jezelf voor alsof je vanaf een afstandje naar jezelf kijkt. Als je jezelf energetisch zou kunnen bekijken, zie je dat er vanaf jou naar alle kanten banden vertrekken, naar links, recht naar voren en naar achteren en er tussen in.
 3. Gebruik de energie uit je handen om de banden om je heen af te snijden:
  Stel je voor dat de energie uit je beide handen, gezamenlijk een soort ring vormt, die helemaal om je lichaam past. Haal de ring vanaf boven je hoofd helemaal om je lichaam naar beneden, waarmee je alle banden die aan je vast zitten afsnijdt.
 4. Stop de energiestroom uit je handen:
  Als je hiermee klaar bent, kun je licht in je handen klappen, of ze een keer langs elkaar wrijven om de energiestroming uit je handen te stoppen. 
 5. Rond af:
  Haal nog een keer goed adem door neus in en door de mond uit, en haal daarna weer rustig op normaal tempo adem.

Automatisme

De hier boven beschreven techniek is om te starten nodig om te kunnen begrijpen wat je doet en om er een voorstelling van te kunnen maken. Zodra je meer geoefend bent in het verbreken van banden, is het niet meer nodig uitgebreid te aarden en er echt de tijd voor te nemen, maar wordt het een automatisme om even tussendoor de banden te verbreken. Zo hoort het bijvoorbeeld standaard bij elk telefoongesprek dat je voert: Je hangt op en verbreekt even de banden. Bij een dergelijke activiteit waar je zelf actief aan deel neemt is het logisch en duidelijk dat er een energetische band ontstaat. Banden kunnen echter ook naar je toe komen, zonder dat je er iets van weet, bijvoorbeeld omdat iemand anders aan jou denkt. Verbreek daarom ook regelmatig over de dag de banden, om niet beïnvloed te worden door de energie van anderen.

Toepassen in de praktijk

Banden verbreken doe je: